Quên

Thề rồi anh lại ra đi
Hận em anh lại đi về nẻo xưa
Trách em biết mấy cho vừa
Quên em ngâm một bài thơ nghẹn ngào.

 

 

Hoài cảm

Bên hiên ngồi ngắm hoa già
Gió hiu hiu lạnh biết là chớm đông
Mảng nghe hơi gió chạnh lòng
Xa xăm ngày ấy lặng trong miên trường
Tháng ngày rơi rụng vấn vương
Mây trôi bàng bạc một phương vô tình
Trời nơi đây vẫn lặng thinh.

 

Phạm Huy Viên