Khô đắng

Tình yêu vụt thoắt tên bay
Còn đây dư vị đắng cay ngọt ngào
Trên đầu chẳng hỏi trời cao
Dưới chân đất chẳng chốn nào dung thân
Hỏi em nắng quái mây hồng
Hỏi ta nước chảy ngỡ ngàng một phương
Phiêu bồng hoa gạo chiều đông
Sương trinh sớm đã se duyên trời chì
Ai làm tắc nghẽn dường về
Không chim không lá bây giờ hỏi ai
Ngùi ngùi cát bụi đường dài
Con sông ngầu đục chiếc chài ngu ngơ
Cánh đồng lúa héo cỏ khô
Kiếp trâu luồn bụi băng bờ đi hoang
Ờ hay nước mắt người thương
Tìm đâu giếng mát trên sườn non cao.


Phạm Huy Viên