Nhớ về

Trở về bên suối đá xanh
Bên sông cát trắng bên ghềnh lá rơi
Thau hương sáng kiếp luân hồi
Ven trời lưu lạc gót người mộng xuân
Năm non bảy núi tần ngần
Biển Tây còn giãi trăng xuân tóc người
Trở về chim gọi sau đồi
Sân khuya xa vút chân người Hàn-San
Thương ai tóc lạc mây ngàn.Lại nhớ

Ngồi đây hoài vọng về em
Thời gian còn lại trông tìm bóng mây
Oan khiên theo dấu chim về
Trống không khoảng cách ai về đỉnh hoang
Trời nghiêng bước hẫng hoa vàng
Thang tơ đè sập vắt ngang vai gầy
Lá vàng theo dấu chim bay
Lá xanh thơ đợi một ngày thanh ca
Biệt ly không chúc không đưa
Bóng mây lơ lửng trời vừa ngang vai
Người xa xa mấy dậm trời
Đêm khuya ta khóc ai người ngồi nghe
Oan khiên theo dấu chim về.


Phạm Huy Viên