'Họa lại bài thơ "Thăng Long thiên tải" của Nguyễn Ngọc Lãm

Cửu niên hồi thủ đáo Thăng Long
Ngộ đắc Thiên Cơ lý bại vong
Sảng khiếu độ giang văn tuấn mã
Trường ta độc bộ vấn trường phong
Lê dân ốc lậu niên niên tại
Ngạ quỷ thành cao tuế tuế cường
Tá vấn giang san hà nhật vượng
Hà thời tha đẳng dĩ tiêu vong.

Lãn Ngu Công

dịch :

Trở lại Thăng Long
Lâu rồi trở lại ngắm Thăng Long
Ngẫm lại cơ trời lẽ bại vong
Qua bến không về ? Chàng tuấn mã ?
Quay đầu chẳng đoái ? Chú cuồng phong ?
Lê dân quằn quại bao lo sợ
Ác quỷ ngồi cao lắm bạo cường
Ta đợi giang san ngày thịnh vượng
Lũ chồn ắt hẳn sẽ tiêu vong.

Lãn Ngu Công

Thăng Long