Chiều thu Paris

Chiều về qua sông Seine
Hơi thu tràn mông-mênh
Trời Paris se lạnh
Em vội quàng khăn “laine”

Chiều thu ửng ráng vàng
Soi bóng nước sông Seine
Tháp Eiffel ngạo-nghễ
Vươn mình trong không gian

Hàng cây phong vàng lá
Khoe sắc thắm đậm-đà
Chao bay vài chiếc lá
Theo tình nhớ phôi pha

Em đi trong vườn hoa
Luxembourg vắng lặng
Sương chiều rơi lành-lạnh
Trên vai tượng, vai em

Paris mùa lá úa
Gieo vàng trên lối đi
Dìu nhau trong tay ấm
Thấm đậm gió sang mùa.

Bch-Vân

 

parisautomne