Chơi vơi

 

Chiều về nghe chơi-vơi
Mây sầu vương đỉnh núi
Ráng vàng tiếc ngày qua
Ngày tàn buồn chi lạ

Ta mơ theo cánh nhạn
Bay về phương trời nao
Chỉ toàn hồng rực-rở
Muộn phiền tựa chiêm bao

Ta mơ trên phiếm nhạc
Cung đàn vọng tiếng tơ
Xao-xuyến khung trời nhỏ
Rạt-rào muôn ý thơ

Đào hoa tung cánh nở
Vườn hồng tỏa ngát hương
Đôi uyên-ương ngứa mỏ
Hót lên khúc yêu thương.

Bạch Vân