Thu

 

Gió thoảng nhẹ-nhàng đưa nắng muộn
Vờn lên mái tóc, má em hây

Cúc vàng lộng-lẩy khoe ngàn cánh
Thu về da-diết gió heo may

Lá vàng lác-đác rơi từng chiếc
Liễu rũ bên hồ xõa tóc mây

Lững-thững rừng thu em dạo bước
Lá khô xào-xạc nhớ thương đầy.

 

Bạch Vân