Xót xa Nỗi nhớ

 

Gió vi vút ngàn lau oằn lã ngọn
Dòng sông buồn lôi cuốn giấc mơ xa

Hoa tím nở lênh đênh trên sóng nước
Bến nơi nào? ngưng thân phận nổi trôi

Chim bạt gió,lao xao tìm nhánh đậu
Mây lưng trời vần vũ xám phong ba

Xa quê cũ xót xa nghìn nổi nhớ
Mong an-bình, Tâm lặng, để phôi pha.

Bạch Vân