Thơ: Chân Diện Mục

PPS: Nguyễn Kim Quang

chim và cá

đất ố nàm

nguoi ban than nhat

 

Đăng ngày 14 tháng 08.2016