Mèo mới ai mà chẳng chết mê
Chúc Em đến sớm dưới trăng thề
Tự do Em nhé vui đồng loại
Dân Chủ , Nhân Quyền hẹn ước kia
Núi nọ sông này chờ Em tới
Trung trinh thắm đậm vẹn tình quê
Trào dâng hạnh phúc đời muôn nẻo
Ơn nghĩa tình Em ta khắc ghi.
Chân Diện Mục