Thương kiếp Hoa Quỳnh

Chiều nay thấy nụ hoa quỳnh
Đến kỳ hé nở đượm tình tri âm
Bâng khuâng lòng mộng ước thầm
Đêm về hoa hoá hiện tâm hồn người

Đài hoa trinh trắng tinh khôi
Nhuỵ vàng khoe sắc một trời thoảng hương
Trà thơm hoà quyện hơi sương
Đêm dài thấp thoáng người thương trở về.

Mơ màng hư thực tỉnh mê
Đêm tàn tỉnh giấc hồn đi phương nào
Còn thân xác úa gầy hao
Vương vào lá biếc lệ trào sương mai.

Khách thơ nén tiếng thở dài
Âm thầm thương tiếc hình hài đời hoa
Một đêm hạnh ngộ lìa xa
Kiếp hoa ngắn hạn, tình hoa muôn đời.

Điềm Khoa Nguyễn
Bà Rịa, tháng sáu Giáp Thân