Ghi chú cuối ngày

1.
tia nắng cuối cùng xuống phố
trời chưa sang thu đâu heo may
dăm chiếc lá khô rơi
chiều thinh vắng
lạnh hiên ngoài.

2.
một đoá mai nở giữa năm bâng quơ
chẳng kịp theo xuân về
mưa rào qua mái phố
nhạt nhoà hàng me.

3.

hẻm cụt mất điện quánh đặc bóng đêm
qua khung cửa hẹp
nơi đỉnh cột đèn chết
đám mây sau mưa như còn trôi
trên cao một giọt sáng rơi.

4.

lá thư từ xa xôi
con tem miền tuyết lạnh nằm yên nghe chiều trôi.

5.

ngày ra đi
xe tốc độ vút qua bụi mù
bỏ lại mảng tường loang lổ phố thị
ta vẫn chờ mãi ta nơi đất trọ heo hút nẻo về

dường như ai đó nhắc ta đừng hẹn chờ vô lối
rồi mai cuối đường thế nào mặt trời cũng lên
dù chiều nay hay ngày sau bất ngờ mất ánh sáng
ta vẫn dặn lòng ta tỉnh thức đừng buồn.

6.
một khắc trời yên gió
chiếc lá rách ngủ quên nơi bậu cửa cuối chiều
trang thư chưa lên đèn con chữ dốt đặc cô liêu
cánh cửa đóng sập vào tối

7.

hằn lên vắng lặng một giọt sonate
chạm lòng đêm hiền từ
ta dò tìm khuôn mặt xưa theo dòng chữ
hạt lệ nào khô rơi xuống hoang vu.


Đoàn Thuận
Saigon, 2010