Quê tôi ngày ấy

 

tranlamphat
Trần Lâm Phát

 

Hóc ớt[1] quê tôi ngày thanh vắng

Trưa hè văng vẳng tiếng chim kêu

Mục đồng quanh quẩn nơi bờ lúa

Đợi tải rơm về dưới ánh trăng

Ngọn đèn leo loét qua khe cửa

Văng vẳng  âm a tiếng i tờ

Ngôi nhà đầu xóm tường vôi trắng

Âm ỉ vang lên tiếng học trò

Tiếng trống tan trường vừa báo hiệu

Nhìn ra hoa tím nở năm giờ [2]

 

Virginia 22-6-2012

Trần-Lâm Phát

 


 

[1] Xóm Hóc ớt thuộc xã An Tịnh, quận Trãng bàng, tỉnh Tây ninh (Hậu nghĩa)

[2] Nơi Hóc ớt có 2 loại hoa để biết giờ: hoa 10 giờ và hoa 5 giờ . Các bà mẹ nhìn 2 loài hoa đó để biết giờ

đi nấu cơm hay đón con đi học về.