Người mù cầm đèn

 Bữa tiệc vừa xong
Ai nấy ra về
Có người không về được
Vì đó là người mù.

Có người tử tế đề nghị
Để tôi đưa anh về
Người mù lắc đầu.
Người khác nói
Hay anh ngủ lại đây
Mai sáng hãy về
Người mù lắc đầu.
Có người đề nghị
Hay là tôi đưa đèn để anh cầm về
Tiếng cười rộ.
- Ậy, để người khác thấy được và tránh mình.
Người mù chấp thuận và đề nghị
Hãy cho tôi cây đèn màu trắng
- Ồ không được, nó sẽ làm choá mắt người khác.
Vậy hãy cho tôi cây đèn màu xanh
- Ồ không được, vì màu xanh cho phép đi tới
và họ sẽ đụng anh.
Vậy thì cho tôi cây đèn màu đỏ
Và người mù hân hoan nhận lấy đèn màu đỏ
“Vậy là tôi đã thấy, đã tìm được cách đi
Eureka, Eureka”.
Người mù cầm lấy đèn đỏ và hăng hái bước tới...

Ầm!
Người mù va phải gốc cây
Đèn vỡ
Đầu mình tay chân đầy thương tích
Người tử tế nói : “Tội nghiệp”
Có người nói :“Có cây đèn cứ tưởng là hết mù”
Tiếng thì thầm, người mù họ hờ
và cây đèn chờ mờ lờ nờ...

Viên Giai