Ở đáy giếng

 

Tôi ngồi ở đáy giếng
Thấy anh bay lượn trên trời cao
TỰ DO lui tới không mỏi cánh
Nghĩ tới mình lòng chợt thấy nao.

Tôi ngồi ở đáy giếng
Thấy anh cười vui với mọi người
Trên Thiên đàng ấy, lòng mong ước
Biết đến bao giờ mình biết cười.

Tôi ngồi ở đáy giếng
Trong mái nhà tôi, không của tôi
Giang sơn gấm vóc yêu quí ấy
Bây giờ cũng không phải của tôi.

Tôi ngồi ở đáy giếng
Anh nói anh là khách tha phương
Tôi tuy vẫn ở nơi quê cũ
Nhưng cũng là người mất quê hương.

Tôi ngồi ở đáy giếng
Nghe trên trời cao giọng Khánh Ly
Hát khúc “tôi ơi đừng tuyệt vọng”
Bổng thấy như mình chợt ướt mi.

Viên Giai

09-07-2009