CÔNG DANH PHÚ QUÝ

 

Công danh phú quý như con nưc

Vn ni trôi theo vi cuc đi

Lên xung sm chiu ai có biết

Bt ng như chiếc lá vàng rơi

 

Qu đó ngày xưa vua Thành Thái

Mt thi tht đáng bc quân vương

Tm lòng yêu nưc trăng rm sáng

GicPháp chođày đo Réunion

 

Thái Phiên anh dũng thay vua chết

Khng khái mày râu bc anh hùng

Lúc v non nưc đà thay đi

Ba mt năm đày i thy chung

 

T đó cháu con đành t tán

Rơi vào nghèo khó có thua ai

Xe ôm, vé s, sa xe đp

Ai chc tri sinh đã an bài

 

Tht qu tr trêu đi đúng thế

Công danh phú quý nghĩa gì đâu

Nào khác trn gian cơn gió bi

Hơi đâu ngi nghĩ đ mà su

 

Chtrn thế luôn là thế

Phú quý công danh ch mt thi

C chng khác gì như con nưc

Chiu lên sáng xung mãi đy vơi

 

NHÀ THƠ ĐI NGÀN

(21/02/16)