Khai bút

Bút khai xuân nét chữ gầy,
Mong manh tình ý, thoảng đầy hồn ta.
Nắng lên thơm bước lụa là,
Gió lên phơi phới hài hoa đầu thềm.
Phấn nào hồng rực má em?
Son nào tô thắm môi mềm chiêm bao?
Mắt trong như ý ngọt ngào,
Ngập ngừng em đến, lời trao môi cười.
Gió bay tóc xõa tơ trời,
Xuôi bờ vai nhỏ chơi vơi nắng hồng.
Cuối đường, áo trắng mênh mông.
Hồn ta phút cũng bềnh bồng cuốn trôi.
Giấc La Phù mộng giữa đời
Mà ta lãng tử lạc loài lối tiên.
Trong ta, tình đã ngủ yên,
Phút như gió thoảng, triền miên chợt đầy.
Rượu nồng hay mắt em say?
Giây tương tư buộc gót giày lãng du.
Hồn ta lạc bến sông mù,
Vọng về lối cũ, nghìn thu nhớ người!
Bút khai xuân nét hao gầy,
Mà buồn theo bút tháng ngày thoảng qua.

Vũ Lưu Xuân