Bão lửa

Trên thảm hoa hồng
Là tình yêu nồng cháy của em
Có con thiêu thân hỏa mù
Háo hức lao mình
Tình nguyện làm tên tử đạo

Trên thảm hoa hồng
Là tình yêu nồng cháy của em
Có con mèo nhỏ
Nhẹ nhàng đến bên anh

Thèm được ve vuốt
Và tan biến vào anh
Thành một hữu thể duy nhất

Trên thảm hoa hồng
Là tình yêu nồng cháy
Không gian, thời gian ngưng đọng
Nụ hôn biến thành cơn lốc

Đưa ta vào cõi không cùng
Trên thảm hoa hồng
Là tình yêu nồng cháy

Không còn ai
Không còn cả chính em
Không còn cả chính anh

Chỉ còn thảm hoa
Rực thành bão lửa.

Lâm Kim Loan
(09/07/2009)