Chấm hỏi

 

Này em lạ kỳ
Qua bao năm quay quắt
Trong cõi hỗn mang này
Sao em còn có thể...
hồn nhiên đến thế?

Ta tự vấn,
Ta trầm cảm nặng nề
Hay em loạn vui quá đổi?
Nên vẫn líu lo chim sớm
Mặc bao phù phiếm của đời?
Chừng đâu,
Lòng em cũng đầy ấp ưu tư?
Hồn em chảy lỏng, tiêu hao, và ráo hoảnh
từ hạn hán tình người?
Thế sao,
Thơ em vẫn thẳm sâu,
Tình em vẫn ứ tràn
ngập lụt ta cùng bá tánh?

Này em ngộ nghỉnh!
Cứ tiếp tục hồn nhiên
Như bài toán không số giải.
Mặc ta với nghìn chấm hỏi
Để em càng đầy trong ta.
? ? ?

Lâm Kim Loan
Sydney - tháng 9 năm 2001.