Cơn trường mộng

 

Tôi nhìn tôi trên vách
Lạnh lùng và cô đơn
Ôi! Một tôi hoảng hốt
Ôi! Một tôi không hồn

Mười năm cơn trường mộng
Ta còn gì cho nhau?
Sau mười năm trường mộng
Mỗi người một nỗi đau!

Những âm ba ngày cũ
Nhạt nhòa chưa mắt môi?
Kỷ niệm dù rêu cũ
Chừng như vẫn tinh khôi.

Thôi ngủ đi tình mộng!
Thôi quên đi tình sầu!

Mười năm ngồi khóc cuộc tình
Mười năm vàng võ chỉ mình... với taLâm Kim Loan
Sydney - tháng 6 năm 2001.