Lối mơ

 

Bốn mươi năm cuồng nổi
Trầm luân giữa cuộc đời
Mà sao ta cứ ngỡ
Như những lần rong chơi

Mặc ai tranh danh lợi
Ta say nhạc cùng thơ
Mặc sóng đời cuồng nộ
Ta rong chơi và mơ

Phù du chưa trọn kiếp
Thân tằm vẫn nhả tơ
Cõi đời chia vạn lối
Ta chọn vào lối mơ.


Lâm Kim Loan