Ừ nhé em về

 

(Đáp thơ của Nhược Thu)

Ừ nhé em về đi kẻo trễ
Để anh buồn trong ánh sáng ho
àng hôn
Chiều hoang nhuộm nắng trong lòng mắt
Màu mắt xanh nào, anh đã thương!

Ừ nhé em về quên vấn vương
Tìm ai áo lụa th
ng bên đường
Mùa Xuân bướm lượn trong vườn cũ
Anh ướp hoa vàng, ủ phấn hương

Ừ nhé em về, mặc gió sương
Để anh riêng một bóng bên đường
Chiều nao thơ thẩn trong chiều vắng
Vẫn gọi tên người trong mến thương!

Thu buồn cho kiếp sống tha phương
Ừ nhỉ, em đi chẳng đợi chờ
Ừ nhỉ, anh về sao vẫn nhớ
Ừ thì, yêu cũng chỉ như mơ

Ừ nhỉ, em đi, anh ngẩn ngơ!
Thu sang trong lá rụng ơ hờ
Ừ thôi, một tho
áng tình qua mất
Để lại hương thừa, ai nhớ ai?


Anh Thư
17/03/2006 Anh Thư Khuê Các