Làm sao em quên

 

Làm sao em quên
thành phố ấy,
đã một lấn đi qua

… Paris sương mù
Bên nhau chiều mưa
Trời phơn phớt lạnh ...
Áo đẫm mưa thu

Paris vẫn sương mù
Nghe bàn tay em lạnh
Thắp ngọn nến vàng
Đốt trọn đêm dài…
nhớ nhau

Làm sao em quên,
Thành phố ấy,
Đã một lần đi qua

Paris còn đó
Người xưa còn đây
Áo xưa hong nắng
Giọt sầu chưa tan.


Anh Thư
Sydney năm 2009