banner

Sau 15 năm hoạt động (2008-2023), website Ái hữu Đại học Sư Phạm Sài gòn tạm ngưng việc đăng thêm bài vở và tin tức.

Độc giả muốn lưu giữ bài viết và hình ảnh để làm tư liệu, xin vui lòng truy cập vào các tiết mục đã đăng trên trang web để download.

Xin chân thành cảm tạ sự hợp tác của tất cả các tác giả và độc giả đã dành cho trang web.

20.07.2023
Admin Website Ái hữu Đại học Sư phạm Sàigòn

Buôn vua bán chúa

Thời Chiến quốc bên Tàu có lão lái buôn ở Dương Địch nước Vệ tên là Lã Bất Vi. Nhờ các mánh khóe buôn bán và khả năng nhìn xa của một doanh nhân mà giàu lên nhanh chóng. Trong nhà có tới hàng ngàn lượng vàng. Nhưng Lã Bất Vi chưa bằng lòng, còn muốn giàu nữa.
Một lần, khi bàn đến chuyện buôn bán, Lã Bất vi hỏi cha: “Làm ruộng lợi gấp mấy?”, Cha đáp: “Lợi gấp mười”. Lại hỏi: “Buôn châu ngọc lợi gấp mấy?”. Cha đáp: “Lợi gấp trăm”. Hỏi tiếp: “buôn gì lãi nhất?”. Cha đáp: “Buôn vua”. Lã Bất Vi ghi tâm khắc cốt câu trả lời của người sinh ra mình.
Năm thứ 40 đời Tần Chiêu Tương vương (267 TCN), Điệu Thái tử mất. Năm thứ 42 (265 TCN), ngôi Thái tử còn khuyết, nên Tần vương cho con thứ là An Quốc quân công tử Trụ làm Thái tử. An Quốc quân có hơn 20 người con và nhiều vợ, trong đó người vợ được yêu nhất được lập làm chính phu nhân, gọi là Hoa Dương phu nhân. Phu nhân không có con, mà một người con của An Quốc quân là Dị Nhân sinh ra bởi thị thiếp Hạ Cơ không được yêu quý, nên Dị Nhân phải làm con tin của Tần ở nước Triệu. Tần mấy lần đánh Triệu, nên Triệu bạc đãi Dị Nhân.
Lã Bất Vi ở Hàm Đan nước Triệu, biết được hoàn cảnh Dị Nhân bèn nảy ra ý muốn giúp Dị Nhân làm người kế nghiệp nước Tần để bản thân mình tiến thân, nên cố ý chủ động kết giao với Dị Nhân. Một ngày, Lã Bất Vi đến Hàm Đan gặp Tử Sở, và nói với Tử Sở: "Tôi có thể làm nhà cửa của ngài lớn lên". Từ Sở cười: "Ông hãy tự làm cho cửa nhà ông lớn lên đã rồi hãy làm đến cửa nhà tôi". Lã Bất Vi nói: "Thế thì ngài không biết: Cửa nhà tôi phải đợi cửa nhà ngài mới lớn được". Lã Bất Vi đưa cho Dị Nhân năm trăm cân vàng tiêu dùng và đãi tân khách. Rồi lấy tiền mua của báu vật lạ, đem sang Tần, xin ra mắt người chị Hoa Dương phu nhân để dâng những vật ấy cho Hoa Dương phu nhân. Nhân đó, Lã Bất Vi giới thiệu với mọi người Dị Nhân tài giỏi, khôn ngoan, giao hảo tốt đẹp với người các nước, bạn hữu khắp thiên hạ. Hoa Dương phu nhân không có con, Bất Vi khuyên nhận Dị Nhân làm con nuôi. Hoa Dương phu nhân nghe theo, vào xin An Quốc quân lập Dị Nhân làm thừa tự. Danh tiếng Dị Nhân từ đó càng nổi với chư hầu.
Bấy giờ, Lã Bất Vi có một người thiếp là Triệu Cơ, đàn hay múa giỏi có nhan sắc và đang có thai với Lã Bất Vi. Một hôm, Bất Vi mời Dị Nhân đến nhà, sai Triệu Cơ ra rót rượu. Dị Nhân đem lòng say mê, Lã Bất Vi liền dâng Triệu Cơ cho Dị Nhân. Năm Chiêu Tương vương thứ 48 (259 TCN), tháng giêng, Triệu Cơ sinh hạ một con trai, đặt tên là Doanh Chính. Doanh Chính là con của Lã Bất Vi và Triệu cơ chớ không phải là con của Tử Sở Dị Nhân. Doanh Chính, chính là Tần Thủy Hoàng sau này ra lệnh đày mẹ ruột của mình là Triệu Cơ trở về Triệu, nhốt cha mình là Lã Bất Vi vào đại lao và Bất Vi tự vận chết ở đây, về tội thừa tướng Lã Bất Vi thông dâm với Thái Hậu Triệu Cơ, Triệu Cơ lại dâm loạn với Lao Ái cò hai đứa con riêng. Tần Thủy Hoàng đã vét cạn "đầm lầy". Đến thời mạt Tần, cuối đời của Tần Thủy Hoàng cũng lại xuất hiện một tên buôn vua bán chúa là Công Công Triệu Cao và thừa tướng Lý Tư đổi di chiếu của Tần Thủy Hoàng, giết Thái Tử Phù Tô, hãm hại Tướng Mông Điềm, đưa Hồ Hợi lên ngôi Hoàng Đế bù nhìn để đưa đến Tần tận diệt.

Lịch sử là một sự lập đi lập lại theo chu kỳ hưng vong thịnh suy của thời gian. Tuy hình thái đổi khác vì nền văn minh văn hóa của con người ngày càng khoa học tân tiến hơn, nhưng bản chất xấu xa gian trá có âm mưu cướp ngôi vị và quyền lực cũng cùng một lý tắc. Mưu lược càng ngày càng kỳ xảo hơn, càng kín đáo bí mật hơn được che đậy bởi những chiêu bài mị dân tinh vi hơn. Không có  Mikhail Markovich Borodin làm trưởng đoàn đến giúp chính phủ Trung Hoa Dân Quốc của Tưởng Giới Thạch, thì làm gì có tên thông ngôn Lý Thụy (Hồ Chí Minh) cộng sản đang đội lốt mang mặt nạ quốc gia, chờ Borodin bật đèn xanh trở về nước làm chủ tịch đảng cộng sản Đông Dương với nhiệm vụ nhuộm đỏ Á Châu trong tương lai với Mao Trạch Đông. Không có sự cố vấn của Edward Lansdale, thì Cố Tổng Thống Kennedy chưa chắc đã đưa Cụ Diệm về nước lên ngôi cửu ngũ, tiếp theo là Eisenhower hà hơi tiếp sức tối đa cho cụ Diệm hất cẳng Pháp ra khỏi Đông Dương và đương đầu ngăn chặn Việt Minh Cộng Sản. Cố vấn quân sự Mỹ Edward Lansdale, người chịu trách nhiệm hỗ trợ chính phủ Ngô Đình Diệm, đàm phán với tướng Trình Minh Thế về việc sử dụng lực lượng vũ trang của ông ta để hỗ trợ cho Thủ tướng Ngô Đình Diệm và Quân đội Việt Nam Cộng hòa. Sau khi Ngô Đình Nhu và Edward Lansdale phát hiện được âm mưu đảo chính của tướng Nguyễn Văn Hinh, Edward Lansdale đã mua chuộc được các sĩ quan cấp dưới của tướng Nguyễn Văn Hinh đi nghỉ mát. Thiếu những thuộc hạ cốt cán này, cuộc đảo chính đã không thể tiến hành được. Việc làm của Borodin và Lansdale có khác gì Lã Bất Vi.
Tất cả những biến cố chính trị trọng đại đều phải qua tay những tên lái buôn vua chúa xưa nay khi có âm mưu tạo phản cướp chính quyền.
Biến cố chính trị của Mỹ năm bầu cử 2020 là một biến cố "buôn vua bán chú" vô tiền khóng hậu có một không hai trong lịch sử của thể chế cộng hoà. Âm mưu buôn vua bán chúa của Mỹ không như ngày xưa của Lã Bất Vi, Lý Tư, Triệu Cao. Thông tin liên lạc chỉ bằng bộ hành xe ngựa, hoặc bằng chim bồ câu đưa tin, nội gián thì mua chuộc được nô tỳ trong triều đình hay nội cung, mua vua bán chúa ngày nay thì bằng phản lực siêu thanh, bằng smartphone, iPad, laptop tốc độ nhanh gấp ngàn lần ánh sáng, nội gián thì là tam công tứ phẩm bên cạnh hoàng thượng, hoàng hậu, thái hậu, thái tử công chúa, không phải là một Lã Bất Vi mà là một tập đoàn Lã Bất Vi buôn vua bán chúa trắng trợn công khai không cần che đậy dấu diếm. Họ bày bán vua chúa giữa chợ trời, quảng cáo rùm beng trên các trang mạng dòng chính và xã hội, thay trắng đổi đen, không nói có, có nói không xem công pháp của quốc gia như trò đùa, bởi lẽ công pháp cũng chỉ là một món đồ trang sức của họ.
Ngày 6/1 Quốc hội lưỡng viện của Hoa Kỳ đã tuyên bố xác nhận Ông Joe Biden thuộc đảng Dân Chủ đắc cử rồi, sau vụ bạo loạn ngay trong tòa nhà quốc hội, xem như họ đã bán chúa Trump mua được vua Biden, nhưng oái oăm thay sao lại xem như tiền đã trao rồi mà cháo chưa chịu múc, hay là cháo chưa chín phải đợi tới ngày 20/1. Quả thật là một điều bất thường chưa bao giờ xảy ra. Theo thủ tục thường lệ thì ngay sau ngày ông Phó Tổng Thống kiêm chủ tịch Thượng Viện gõ búa, thi hai bên buôn bán qua lại đã ký giao kèo xong thì phải xúc tiến việc giao hàng, cớ sao lại xe GMC chở quân nón sắt áo giáp chạy ào ào quanh toà nhà Quốc Hội, Tòa Bạch Ốc giống như ngày 1/11/1963 chung quanh dinh Gia Long vậy. Cứ tưởng chuyện buôn vua bán chúa chỉ có trong chuyện Tàu với chế độ quân chủ, không lẽ thời nay dưới chế độ Dân Chủ Cộng Hoà cũng có chuyện mua bán tổng thống nữa sao, nhất là đối với Hoa Kỳ, một quốc gia văn minh tân tiến đang lãnh đạo cả thế giới. Ngày nay không chỉ có một Lã Bất Vi mà cả một tập đoàn Lã Bất Vi có tổ chức hệ thống hàng dọc hàng ngang chặt chẽ chắc chắn như tấm bửng sắt của xe ủi đất. Từ tam công tứ phẩm đến thằng mõ làng đều có thể là Lã Bất Vi thời đại hết. Chắc có lẽ họ đã được rèn luyện qua một khóa huấn luyện Xuân Thu Chiến Quốc của bọn Tàu phù từ lâu rồi.

Sau những năm tháng miệt mài với khói lửa chiến tranh, sau ngày 27/1/1973 hiệp định ngưng bắn Paris được ký kết, xạo sự tôi đặt hết niềm tin và hy vọng vào lời cam kết của tổng thống Richard Nixon rằng "Nếu Hà Nội vi phạm hiệp định ngưng bắn Paris, tôi (Nixon) sẽ dùng quyền tổng thống của tôi để san bằng Bắc việt trong vòng một tuần lễ". Để rồi tháng tư đen 75 thay vào niềm tin hy vọng đó là một sự thất vọng và oán hận. Thời thế đổi thay, vượn lên làm người, người phải bỏ xứ ra đi với một niềm tin và hy vọng mới để làm lại cuộc đời, và mong chờ ngày trở lại.  Nơi xứ lạ quê người, niềm tin của tôi được xây dựng bằng tình yêu nỗi nhớ quê hương, cố học hỏi làm lụng gầy dựng lại cuộc đời mới. Tôi không đặt niềm tin và hy vọng của tôi trên chính quyền, pháp lý, án lệ hay chế độ chính trị của người Mỹ cho đến khi Cố tổng thống Ronald Reagan kêu gọi Gorbachev hãy dẹp bỏ bức tường Bá Linh này đi, đánh dấu sự sụp đổ và tan rã hoàn toàn chế độ cộng sản và học thuyết tàn độc vô nhân tính của Mác-Lê vất vào sọt rát. Niềm tin yêu và hy vọng Sài Gòn sẽ đổi tên lại như cũ sau 1990 bắt đầu nhen nhúm trong tôi từ đó cho đến khi xuất hiện Donald Trump năm 2017 với lời tuyên bố đanh thép với chế độ xã hội chủ nghĩa, công khai tuyên bố chính sách chiến tranh thương mại, ngoại giao, tình báo, truyền thông với Tàu Cộng, tăng cường tối đa tốc lực lực lượng quân sự ở Thái Bình Dương để đương đầu với sự bành trướng của đế quốc Tàu Cộng. Niềm tin và hy vọng của tôi vươn cao bùng phát mãnh liệt và để hết tâm huyết vào niềm tin hy vọng đó chỉ bởi vì sinh mệnh của Việt Nam tôi đang nằm trong quỹ đạo đó. Nhưng bước qua năm 2020, niềm tin và hy vọng đó bị những cơn gió chính trị bất thường của Hoa Kỳ làm chao đảo và tưởng chừng như chết lịm sau ngày 3/11/2020. Khi đặt một niềm tin vào một ai đó, hay một điều gì đó, chỉ cần một vài sự kiện bất thường trái chiều xảy ra thì niềm tin sẽ bị đánh mất đi ngay. Nhất sự bất tín, vạn sự bất tin. Tôi đặt hết niềm tin và hy vọng của cuối cuộc đời tôi vào Donald Trump, một tổng thống Hoa Kỳ dám nói dám làm, nhưng tiếc thay Trump đang bị hàng trăm hàng ngàn Lã Bất Vi kiểu Mỹ bủa vây như một bầy kênh kênh đang chực chờ mổ xác con sư tử thất thế. Mất lòng tin không phải là mất tất cả, ta có thể gầy dựng lại nếu ta muốn. Điều này đòi hỏi rất nhiều thời gian và nổ lực của bản thân và đối tượng của niềm tin. Trong trường hợp này thì thời gian không cho phép. Ông Trump chỉ còn vỏn vẹn 6 ngày nữa tính từ hôm nay 14/1/2021, trong thời gian ngắn ngủi này Ông sẽ làm gì để lấy lại niềm tin của 80 triệu người đã đứng sắp hàng bỏ phiếu cho Ông, hàng trăm ngàn người đã khàn cổ họng hô to "Maga... Maga..." hay "Four More Years... Four More Years...". Ông đã phụ lòng quân đội Mỹ, vì Ông đã bỏ ra bao công lao xây dựng một lực lượng quân sự tối tân hùng hậu nhất thế giới để xoá lằn ranh quốc cộng với mối đe dọa của Tàu Cộng, nay Ông lại giao quyền lại cho một ông vua hề mới được mua về đem bán công lao của Ông cho Tàu Cộng thì phi lý đến độ không còn gì để giải thích. Chỉ còn 6 ngày nữa, liệu Ông có đủ thời gian để hành xử với Lã Bất Vi và ba mẹ con Triệu cơ như Tần Thủy Hoàng đã làm hay không? Chỉ chính Ông biết, chính Ông hay. Chê hay khen Ông cũng không được, vì Ông có tài buôn bán đất đai, châu ngọc, chứ ông không có tài buôn bán vua chúa. Khen hay chê Ông Vua Hề mới được tập đoàn Lã Bất Vi mua về cũng không ổn, vì Biden chỉ có tài tham quan ô lại buôn tiền bán nước chứ không biết vua chúa là gì. Thôi đành nhìn lại phía sau để có kinh nghiệm, trông về phía trước để thấy có một chút gì đó còn hy vọng, nhìn xung quanh để chứng kiến những việc đang xảy ra để tìm được thực tại, và nhìn vào bên trong của chính mình để tìm thấy... chính mình!!! Thất vọng ê chề.

Niềm tin và hy vọng là hai thái độ sống căn bản và nền tảng nhất tạo nên cuộc sống của mỗi người chúng ta: thành công hay thất bại, hạnh phúc hay khổ đau, bình an hay lo lắng, mạnh khoẻ hay bệnh hoạn… Niềm tin được ví như cái nền cho cả tòa tháp cuộc đời thì niềm hy vọng chính là những viên gạch mà chúng ta tạo nên cái tòa tháp ấy. Chính vì lẽ đó, nếu niềm tin sai lệch và thiếu vắng cơ sở vững chắc sẽ kéo theo những điều mà chúng ta chỉ hy vọng hão huyền hoặc rơi vào các tình trạng khác thảm bại hơn là thất vọng, tuyệt vọng, và vô vọng. Hãy thử hình dung mà xem nếu trong một gia đình chẳng ai muốn tin ai thì chuyện gì sẽ xảy ra, nếu trong một xã hội mà chẳng ai tin ai thì sẽ thế nào, và xét rộng ra một quốc gia, một châu lục và cả thế giới. Chuyện xảy ra là mọi người sẽ nghi ngờ nhau, và đỉnh cao của sự nghi ngờ là chém giết, là thóa mạ, là chiến tranh và giành giật lẫn nhau.
Đáng lẽ ra xạo sự tôi chán nản không muốn cầm bút nữa, nhưng cũng phải xạo sự đôi dòng để khỏi bật ra tiếng chửi thề với bọn Lã Bất Vi thời đại của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ.
Để kết xin trích năm ba câu danh ngôn dưới đây:
"Cái ngày đen tối nhất rồi cũng sẽ trôi qua nếu bạn sống tới ngày mai". - William Cowper  
"Sự thất vọng đột ngột đối với một hy vọng để lại vết thương mà sự thành toàn tuyệt đối cho niềm hy vọng đó cũng không bao giờ xóa bỏ hết được". - Thomas Hardy
“Chấm dứt chiến tranh không đơn thuần là chỉ rút quân về nhà là xong. Vì lẽ, cái giá phải trả cho loại hòa bình đó là ngàn năm tăm tối cho các thế hệ sinh tại Việt Nam về sau”. - Ronald Reagan
Xin nghe bản nhạc chế này để thẩm thấu thêm lời nói của Ronald Reagan.
https://www.youtube.com/watch?v=7GtO3CWJA8w

“Chúng ta đang chiến đấu với một đối thủ nguy hiểm nhất trong lịch sử nhân loại, và nếu chúng ta thua trong cuộc chiến này, chúng ta sẽ mất đi sự tự do, lịch sử sẽ ghi nhận lại rằng những người có nhiều thứ để mất nhất đã làm ít nhất để ngăn chặn nó.”. - Ronald Reagan
“Làm thế nào để bạn biết người đó là một người cộng sản? Đó là những người đọc Marx và Lenin. Và làm thế nào để bạn biết được người đó là người chống cộng sản? Đó là những người hiểu Marx và Lenin.” - Ronald Reagan
“Nếu chúng ta mất tự do ở đây (nước Mỹ), sẽ không còn một nơi nào khác để trốn. Đây là trụ cột cuối cùng trên trái đất. Và cái ý tưởng rằng chính phủ phải lệ thuộc người dân, là một ý tưởng mới lạ và khác biệt nhất trong lịch sử nhân loại”.- Ronald Reagan
Mùa đông lạnh giá, xin mời vài ly whisky Chivas Regal của Pháp, gỏi cuốn bánh xèo, bánh hỏi nem nướng.
Thân kính chúc một ngày bình an.
Út Bạch Lan E22Khi nền pháp trị trở thành

lưu manh côn đồ trị

Huỳnh Quốc Bình

Khi kẻ thù quyết tâm triệt hạ mình, cho dù mình có quỳ lạy, chúng cũng không tha!

Trong kết quả bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020, người ta đã chứng kiến công lý bị bức tử ngay tại Hoa Kỳ, một đất nước áp dụng luật pháp để giữ gìn an ninh trật tự, một xứ sở được xem là hàng đầu của tự do, dân chủ. Cho dù người nào có thật sự mù mắt, thì chắc chắn họ cũng phải nghe, biết rằng, những kẻ bất lương đã lạm dụng hai chữ dân chủ để áp đảo và khống chế nền tự do của Hoa Kỳ. Trong khi đó những kẻ tuy mắt còn sáng nhưng lại tối tăm, hết lòng ủng hộ hay bênh vực bọn bất lương.
Kể từ năm 2017 đến giờ, đảng dân chủ đã công khai tiến hành nhiều cuộc đảo chánh một tổng thống chính danh bằng “bạo lực cách mạng” dưới sự bảo kê của thế lực ngầm, bằng chiêu thức luận tội. Càng thất bại, chúng càng điên tiết. Cho nên ai chống lại sẽ bị khống chế hay tiêu diệt một cách khéo léo. Bọn này nhân danh bảo vệ luật pháp để ngồi xổm lên luật pháp, bất chấp lời than phiền của cử tri hay ta thán của người tử tế. Dĩ nhiên, những kẻ khờ khạo, rất hài lòng với bọn này vì tin rằng chúng nó “vì dân”, nhất là dân nghèo.
Vì TT Trump tuyên bố “quyết tâm tát cạn đầm lầy” và Người đã tát thật. Vì Người tát thật, nên bọn gian ác, bọn phản quốc phải triệt hạ Người bằng mọi cách, kể cả những cách đê tiện như quỳ gối xin phiếu dân da màu, gian lận có kế hoạch và quy mô, bất chấp liêm sĩ cần có của một người.
Trước những bằng chứng hiển nhiên về gian lận bầu cử đã không được các tòa án địa phương xét xử công minh. Tối Cao Pháp Viện làm ngơ hay bác đơn kiện của phía tố cáo là mình có các bằng chứng bị gian lận. Quốc Hội tiến hành bỏ phiếu một cách vội vã và quyết định theo kiểu lấy thịt đè người, thay vì xem xét những khiếu nại của nguyên đơn. Người yêu nước, thương dân trở thành kẻ cô đơn. Có người khôi hài rằng “ở Việt Nam có dân oan, ở Mỹ có tổng thống oan”. Thay vì bảo vệ ông tổng thống có chính nghĩa, bọn hèn nhát bỏ chạy, bọn tham lợi trắng trợn phản bội. Trong trường hợp này đã cho người tử tế thấy rằng, không phải “đa số lúc nào cũng đúng” nhất là đa số này là loại đám đông bất lương và hèn nhát.
Tôi từng nhiều lần khẳng định rằng “Người tử tế, không thể ngồi chung bàn, ăn chung mâm với bọn bất lương”. Có người vội cho rằng tôi quá khích. Tôi không buồn giận nhưng có giải thích rằng, “Kẻ gian có thể đâm mình lút cáng bất cứ lúc nào, (kể cả nghĩa đen và nghĩa bóng), nhưng mình không thể làm chuyện gian ác như chúng nó…” Vì không thể gian ác như bọn bất lương, nên bắt buộc chúng ta phải khôn hơn thói bất lương của chúng nó. Nếu không, chúng ta sẽ phải cắn lưỡi tự sát, kể cả nghĩa bóng và đen. Và nếu là nghĩa đen, tôi e rằng lúc đó mình đã già, không còn răng để cắn lưỡi tự sát.
Có người đã nói rằng, “Thời kỳ kiểm duyệt, trả thù, đấu tố của phe Dân Chủ cánh tả tại Hoa Kỳ chính thức bắt đầu”. Mạng xã hội Twitter xoá sổ vĩnh viễn tài khoản @realDonaldTrump với khoảng 90 triệu người thường xuyên theo dõi thông điệp của TT Trump. Cả YouTube, Facebook, Apple và Google đều là đồng bọn với nhau. Lần đầu tiên thế giới chứng kiến ông tổng thống của một cường quốc bị đảng đối lập và đảng của mình vô cớ “trói tay”, “bịt miệng”.


Là một công dân Mỹ gốc Việt, sẽ rất khó cho tôi nhắc lại và bênh vực vụ Linh Mục Nguyễn Văn Lý bên Việt Nam bị bọn côn đồ Vc bịt miệng trước cái gọi là tòa án của bọn chúng năm 2007, nếu tôi không lên tiếng bênh vực TT Trump đã đang bị những tên côn đồ bịt miệng năm 2021.
Kinh nghiệm cuộc đời đã dạy con người điều này. Khi kẻ thù quyết tâm triệt hạ mình, cho dù mình có quỳ lạy, chúng cũng không tha. Đó là lý do, người ta phải chiến đấu đến hơi thở cuối cùng!
Hiện nay bà chủ tịch Hạ Viện, đảng Dân Chủ và kẻ thù nước Mỹ, đang rốt ráo “truy cùng, giết tận” TT Trump và những ai trung thành với đất nước Hoa Kỳ. Chắc chắn người mang tên Donald J. Trump thừa biết điều đó.
TT Trump không phải là người thích “cái ghế tổng thống”, và nếu Người mơ hồ về thế lực ngầm tại Hoa Kỳ này, Người đã không ra tranh cử để trở thành tổng thống, để phải ngày đêm đối đầu với thù trong giặc ngoài. Chắc chắn Người muốn dấn thân cứu nước Mỹ và cứu chính mình.
Đây là lần thứ ba người viết nhắc lại điều này trong các bài viết. Ai chưa xem, xin mời xem ba phút video clip này, sẽ rõ:
https://youtu.be/SEPs17_AkTI

Trước ngày 3 tháng 11 năm 2020, nếu có ai ủng hộ liên danh Biden-Harris tôi cho rằng đó là quyền tự do chọn lựa của họ. Nhưng kể từ ngày đó cho đến ngày 6 tháng 1 năm 2021 vừa qua, thì “quyền tự do tối thượng” đó đã trở thành “quyền tự do tự sát” nếu họ tiếp tục u mê.
Người ta đã có bằng chứng, bọn phản quốc cấu kết với kẻ thù nước Mỹ đầu độc giới trẻ tại Hoa Kỳ trong nhiều thập niên, mà nhiều chính trị gia tại Hoa Kỳ không hay biết, hoặc tỏ ra xem thường. Bọn gian ác đã khuấy động làn sóng của cái gọi là chống kỳ thị, chống phân biệt chủng tộc, chống bất công…
Chính vì chiêu bài tranh đấu cho sự “công bằng” mà nhiều thanh thiếu niên của con nhà tử tế Mỹ-Việt và nhiều sắc dân khác từng trốn chạy cộng sản, hay các chế độc độc tài, đã bị bọn gian ác chiêu dụ. Thay vì nghe lời người tử tế hay phụ huynh của mình để làm điều tốt đẹp cho đất nước, họ đã làm ngược lại những gì đất nước mình mong đợi. Họ tham gia, ủng hộ “Bọn Lưu Manh” đang tàn phá nước Mỹ dưới sự bảo kê của bọn phản quốc. Trong lúc này, đừng ai đem chủ nghĩa cộng sản gian ác ra để giải thích với những người bạn trẻ hay công dân Mỹ nào đang chống Trump, bởi họ tin rằng họ đang làm cách mạng để san bằng cảnh “người bóc lột người” chứ không phải ủng hộ chủ nghĩa cộng sản. Họ tin rằng bọn tư bản, thượng lưu da trắng đã và đang bóc lột dân da màu, kỳ thị chủng tộc, như đã nói.
Nên nhớ rằng, kẻ thù nước Mỹ không ngu dại để vỗ ngực nhận “tao là cộng sản” hay “tao là kẻ thù của Mỹ, của cha ông chúng mày…”
Những ai có công tâm, chắc chắn đã thấy rõ luật pháp Hoa Kỳ đã và đang bị chà đạp như đã nói. Những kẻ làm luật và thi hành luật, đã áp dụng luật, để khống chế những người tử tế thay vì trừng phạt những kẻ cố tình phạm luật. Hành động ngồi xổm trên luật pháp để đàn áp những ai bất đồng chính kiến với mình, người ta chỉ thấy ở các nước cộng sản độc tài. Đây là một vết nhơ cho nền công lý tại Hoa Kỳ và nỗi buồn sâu xa cho những dân tộc đang bị trị bởi những thế lực gian tà.
Hằng ngày gia đình tôi cầu nguyện cho Hoa Kỳ và cho TT Trump và những cộng sự viên tử tế, trung thành của ông, gồm những người công khai hay chưa muốn xuất hiện, được sự khôn ngoan, bản lãnh để chiến thắng kẻ gian tà. Dù vậy thời gian qua theo dõi biến cố tại tòa nhà Quốc Hội Hoa Kỳ hôm 6 tháng Giêng 2021, khiến lòng tôi thật buồn và hổ thẹn cho nước Mỹ mà tôi là một công dân.
Tôi hổ thẹn khi chứng kiến qua phim ảnh những người do dân bầu, những người rất hùng biện, rất oai phong, rất hung hãn trong các buổi họp tại Quốc Hội Mỹ để luận tội, tìm đủ cách để mong truất phế một tổng thống vì dân, nhưng nay đã trở thành những kẻ tầm thường bò dưới sàn nhà giữa các hàng ghế, mặt cắt không còn chút máu, hay “tái xanh như đít nhái”, khi bọn côn đồ len lỏi vào đám đông tử tế, tấn công vào buổi họp của các thành viên Quốc Hội Hoa Kỳ.


Hình: Các Thượng Nghị Sĩ và Dân Biểu bò trốn giữa các hàng ghế

Sau đó, thay vì lên án kẻ gian lợi dụng cuộc biểu tình ôn hòa để phá hoại, họ gọi những người tử tế là MOB, là bạo động, phá hoại. Họ lên án TT Trump cổ võ người dân làm loạn. Bọn truyền thông bất lương thay vì loan tải lời TT Trump lên án bạo động, kêu gọi đấu tranh ôn hòa, tôn trọng luật pháp… trở thành “kích động bạo lực” để tạo cơ hội cho đảng Dân Chủ tại Hạ Viện bỏ phiếu truất phế Người.
Còn những cuộc bạo động trước đó để giết người, phá hoại tài sản của chính phủ, của người dân trên nhiều tiểu bang do đảng Dân Chủ lãnh đạo, không nghe bọn bất lương nhắc đến. Đúng là miệng lưỡi của những kẻ lật lọng, nói theo kiểu lấy được.
Đừng ai thù ghét Tổng Thống Trump, hoặc cũng đừng khóc cho Người, mà hãy ghét những thứ dối trá, tội lỗi xảy ra hằng ngày trước mắt chúng ta. Hãy khóc cho Hoa Kỳ và thế giới tự do, nếu bọn phản quốc và kẻ thù nước Mỹ triệt hạ được Người.
Hãy nhớ, nếu kẻ thù nước Mỹ bức tử được TT Trump và áp đặt sự chiến thắng bằng hành động gian lận trong cuộc bầu cử lần này, tôi dám bảo đảm rằng, đảng Cộng Hòa sẽ đi “ăn mày” trong những lần tới. Chưa hết, các tòa án, các thứ luật lệ và kể cả Tối Cao Pháp Viện sẽ bị chúng chà đạp, san bằng. Tương lai không còn ai muốn tham gia bầu cử. Mà cho dù người của đảng Cộng Hòa có ra tranh cử cũng khó mà thắng sự gian lận của đảng Dân Chủ.
Nếu Tổng Thống Trump thua, tức là nước Mỹ và thế giới tự do bị cánh tả đánh bại một cách thê thảm. Nếu TT Trump bị bức tử, Hoa Kỳ và công lý sẽ bị bức tử một cách tàn độc! Công lý bị bức tử thì người dân Hoa Kỳ sẽ nếm mùi chết chóc, tang thương, giống như dân của các nước độc tài cộng sản.

Kết luận
Dù thời gian còn lại rất ngắn, không đầy một tuần lễ nhưng tôi tin tưởng mãnh liệt, TT Trump sẽ có một giải pháp nào đó để thắng, hoặc chế tài bọn gian ác bằng pháp luật với những bằng chứng mà Người đang có trong tay. Tôi không hồ hởi sảng, nhưng căn cứ vào cá tính và thành tích của TT Trump trước khi Người trở thành tổng thống và lúc Người thi hành chức vụ tổng thống, để có nhận nhận xét này.
Điều quan trọng là, Tổng Thống kính sợ Thiên Chúa, yêu dân. Người được đa số nhân dân Hoa Kỳ ủng hộ và sẵn sàng sống chết để đòi công lý cho Người.
Tiến Sĩ Corsi Nation đã nói “Thời gian không còn nhiều. Tuy nhiên, đừng bao giờ sợ hãi, hãy vững vàng và luôn đoàn kết cho dù có chuyện gì xảy ra. Donald Trump luôn trông giống như ông ấy sẽ thua ngay trước khi chiến thắng. Ở điểm cuối cùng Chúa luôn chiến thắng.”
https://www.stitcher.com/show/corsi-nation-by-jerome-r-corsi-phd/episode/dr-corsi-news-12-24-20-patrick-byrne-explains-trump-path-to-victory-80388895
Cuộc đấu tranh nào cũng có máu đổ thịt rơi. Tôi xin tri ân và nghiêng mình kính phục những ai đã bỏ mình vì lẽ công chính! Những ai công khai đứng xổng lưng, hoặc có những việc làm kín đáo nhằm mục đích bảo vệ sự thật và lẽ phải, thật đáng ủng hộ và ca ngợi. Người tử tế cần xa lánh đám bất lương đang ủng hộ bọn phản quốc để tìm cách hãm hại Tổng Thống Trump, một nhân vật hết sức đặc biệt, một người đã hết lòng vì nước vì dân.

Huỳnh Quốc Bình
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
HUỲNH QUỐC BÌNH (huynhquocbinh.net)Biệt đội tiêu diệt Osama Bin Laden

bị đẩy vào con đường chết

bởi kịch bản của Obama và Biden

Ai cũng biết Obama đem 1,5 tỷ đô để cống nạp cho nước Iran. Nhưng ko biết thực sự tại sao Mỹ lại phải nộp cho Iran số tiền đó. Có người nói là tiền đó để trả tiền chuộc các tù binh Mỹ bị Iran bắt giữ trái phép trên biển. Nhưng hồ sơ mật khui ra cho biết thực ra số tiền mặt được chất lên máy bay để chở đến Iran là do Obama muốn dùng tiền đó để bịt miệng Iran đừng tiết lộ ra bí mật Obama đã gài bẫy để giết đội đặc nhiệm người nhái của Mỹ. Và tướng Flynn biết rất rõ về điều này và biết được nơi giấu xác của những người lính đã chết này ở đâu. Đó là lý do Obama nhất định phải dùng mọi thủ đoạn để triệt tướng Flynn.
Có phải chính quyền Obama đã biến các thành viên của Biệt đội hải quân SEAL Team 6 thành mục tiêu bị tấn công? Đây là câu hỏi mà các bậc cha mẹ của lính SEAL bị giết đang đặt ra và đúng như vậy. Hãy quên vụ Benghazi, IRS, Eric H. Holder Jr. và Cơ quan An ninh Quốc gia theo dõi công dân Mỹ. Những gì đã xảy ra với biệt đội SEAL Team 6 có thể khiến những vụ đó chẳng lớn lao gì. Chính phủ Mỹ đã phản bội những chiến binh tốt nhất của nước Mỹ.
Biệt đội hải quân SEAL Team 6 đã trở thành cái tên quen thuộc với vai trò tiêu diệt trùm khủng bố Osama Bin Laden. Vào ngày 1/5/2011, đất nước đã tổ chức lễ kỷ niệm, đúng ngày xảy ra cái chết của bin Laden. Tuy nhiên, chính quyền Obama muốn nhiều hơn thế. Nó đã tìm cách thâu tóm toàn bộ công lao cho mình. Vào ngày 3/5, tại một sự kiện ở Washington, Phó Tổng thống Joe Biden đã làm điều ko tưởng: công khai danh tính của đơn vị hoạt động đặc biệt chịu trách nhiệm cho việc giết chết bin Laden. Hành động liều lĩnh của ông ta có nguy cơ đe dọa tính mạng của mọi thành viên SEAL Team 6. Giờ đây, Taliban và các chiến binh thánh chiến khác mong muốn trả thù cho bin Laden đã biết mục tiêu là đơn vị nào. Choáng váng và bị sốc, các thành viên SEAL ngay lập tức nhận ra rằng họ sẽ bị săn lùng bởi những người có cảm tình với khủng bố al Qaeda.
Karen Vaughn, mẹ của binh sĩ SEAL – Aron Vaughn cho hay, chỉ trong vòng vài giờ sau những bình luận của Biden, con trai bà đã gọi điện yêu cầu bà xóa sạch mọi thông tin liên quan đến gia đình trên mạng xã hội, Facebook và Twitter. “Tôi chưa bao giờ nghe Aaron sợ hãi trong đời,” bà Vaughn nói trong một cuộc phỏng vấn. “Con tôi nói với tôi: Mẹ ơi, chúng ta đang bắt chuyện. Chúng ta ko an toàn. Mẹ đang ko an toàn. Hãy xóa sạch mọi thứ.”
Theo bà Vaughn, về cơ bản, Biden đã để mắt đến con trai bà và của tất cả các thành viên SEAL khác. Ông ta đã làm rò rỉ thông tin mật. SEAL Team 6, vốn là một đơn vị bí mật, hoạt động trong bóng tối. Đây là nguyên do họ có thể tiến hành các cuộc đột kích chết người vào các nhóm khủng bố. Tuy nhiên, phần thưởng của họ khi đã tiêu diệt được kẻ chủ mưu khủng bố hàng đầu thế giới là sự phản bội và bị chính phủ loại bỏ.
Thậm chí, sự phản bội còn ko dừng lại ở đó. Vào ngày 6/8/2011, một máy bay trực thăng Chinook chở 30 quân nhân Hoa Kỳ trong đó có 15 thành viên của SEAL Team 6 đã bị bắn rơi ở Afghanistan. Tất cả binh sĩ đều thiệt mạng. Đội cứu hộ đã được cử đến để hỗ trợ một đơn vị Biệt động quân đang chiến đấu với Taliban và rất cần sự hỗ trợ. Chinook bị một quả lựu đạn phóng tên lửa của Taliban bắn hạ ở tỉnh Wardak. Các tay súng Taliban đã chờ sẵn chiếc máy bay ở cả 3 phía khi nó đến gần. Chinook chỉ như một con vịt đang chờ bị cắt tiết khi nó bay lượn trên bầu trời. Bằng chứng này quá choáng ngợp và đáng lo ngại: Các thành viên SEAL Team 6 đã bị phục kích. Đây là thiệt hại nhân mạng lớn nhất của Mỹ ở Afghanistan và là số binh sĩ  SEAL lớn nhất từng thiệt mạng trong một sự cố trong lịch sử.
Được biết, cha mẹ của các thành viên biệt đội SEAL bị giết đã tổ chức một cuộc họp báo tại Câu lạc bộ Báo chí Quốc gia. Họ đang yêu cầu một cuộc điều tra của Quốc hội một cách đúng đắn. Họ đã đưa nhiều câu hỏi rất đáng thắc mắc: Tại sao Chinook ko được cung cấp một máy bay hộ tống quân sự, cũng như quy trình quân sự tiêu chuẩn khi một đơn vị hoạt động đặc biệt tiến hành một cuộc đột kích? Tại sao lính SEAL lại được đặt trên một chiếc máy bay lỗi thời được chế tạo từ những năm 1960? Tại sao họ ko bay trên một chiếc máy bay hoạt động đặc biệt được thiết kế để hạ gục đối phương và tiến sâu vào phía sau phòng tuyến của kẻ thù? Tại sao họ lại được lệnh ko bắn trả tòa tháp từ nơi quân nổi dậy đang khai hỏa? Các quy tắc tham gia nghiêm ngặt có gây ra cái chết của các thành viên đặc biệt của chúng ta ko?
Câu hỏi rắc rối nhất là tại sao 7 trong 8 người Afghanistan trên chiếc máy bay đó lại lên máy bay vào phút cuối? Họ còn ko có trong danh sách chuyến bay, điều này là một vi phạm nghiêm trọng thủ tục quân sự. Những người Afghanistan ban đầu dự kiến ​​có mặt trên Chinook đó đã được thay thế ngay trước nhiệm vụ. Nói cách khác, các thành viên SEAL đã đi cùng với những người lạ. Họ rất có thể là những kẻ đánh bom liều chết của Taliban đóng giả binh lính Afghanistan. Có phải ai đó từ bên trong chính quyền Afghanistan thối nát đã phản bội quân đội ?
Vụ bê bối chỉ trở nên tồi tệ hơn. Bà Vaughn cho hay gia đình bà đã nhận được một đĩa DVD từ quân đội Mỹ, ghi lại dịch vụ tang lễ ở Afghanistan cho đứa con trai đã chết của bà, cũng như những lính SEAL khác bị giết. Trước sự kinh hoàng của các bậc cha mẹ, một giáo sĩ Hồi giáo đã chủ trì tang lễ. Bằng tiếng Ả Rập, ông ta nguyền rủa những binh sĩ SEAL là “vô đạo”, kết án linh hồn của họ xuống địa ngục.
“Tôi thấy thật kinh tởm,” bà Vaughn nói. “Chúng tôi đã tìm đến nhiều phiên dịch viên để đảm bảo rằng chúng tôi hiểu chính xác lời của vị giáo sĩ hồi giáo đó. Tất cả các dịch giả nói với chúng tôi điều giống nhau. Tôi ko thể tin được rằng giáo sĩ này lại được phép công khai sự thiếu tôn trọng và sỉ nhục con trai chúng tôi cùng những lính Mỹ khác.”
Việc quân đội Mỹ sử dụng giáo sĩ Hồi giáo trong các dịch vụ tang lễ là một phần trong kế hoạch tiếp cận thế giới Hồi giáo của Washington. Trên thực tế, đó là sự tự xoa dịu quốc gia ngụy trang giống như sự khoan dung đa văn hóa. Aaron Vaughn đã anh dũng phục vụ đất nước của mình. Tuy nhiên, quân đội của chúng ta thậm chí ko thể tổ chức cho anh một đám tang đàng hoàng, tôn trọng. Anh đã bị phản bội trong cuộc sống và cả cái chết. Anh được đưa vào một khu vực chiến tranh với những quy tắc giao tranh khắc nghiệt mà cuối cùng anh và các đồng đội SEAL của mình phải trả giá bằng mạng sống. Biden ko phải là kẻ ngu ngốc thay vào đó, tiết lộ của ông ta là có chủ ý, sự lộ liễu của ông ta đã đẩy SEAL Team 6 vào con đường chết. Ông và Obama, đã khai thác vụ việc để tăng cơ hội tái đắc cử. Tuy nhiên, biệt đội SEALs mới là bên phải trả giá cuối cùng. Tay của Obama và Biden đều dính đầy máu của người Mỹ. Cha mẹ của những lính SEAL đã thiệt mạng xứng đáng được biết sự thật về những gì đã thực sự xảy ra trong lần nhiệm vụ cuối cùng đó. Những chiến binh thiện chiến nhất đã bị giết, thậm chí là vị hiến tế. Đã đến lúc cho một cuộc điều tra của Quốc hội làm sáng tỏ lôi đầu hai tên súc sinh Obama và Biden ra đền tội, ko có một tội ác nào mà chúng ko làm. Vì lợi ích cá nhân sẳn sàng tiêu diệt người khác và diệt khẩu.
Mức án nào dành cho hai tội đồ phản quốc nguy hiểm nhất lịch sử Mỹ? Làm sao xoa dịu các vong hồn của các chú biệt đội? Khốn nạn, tận cùng của tội ác, bà Hillary ngồi tù thì kẻ kế tiếp là  hai thằng súc vật này.

Tác giả:  Jeffrey T. Kuhner
https://www.washingtontimes.com/.../kuhner-who-betrayed.../ANTIFA buộc nhà sách đóng cửa

vì một quyển sách sắp xuất bản

Người biểu tình Antifa đã buộc một hiệu sách nổi tiếng tại Portland, Oregon phải đóng cửa trong 2 ngày qua vì không
muốn hiệu sách này bán một cuốn sách sắp xuất bản nói về “Các kế hoạch cấp tiến của Antifa nhằm phá hoại nền dân chủ” của một nhà báo thuộc phe bảo thủ tại địa phương.
Theo Reason.com đưa tin, các thành viên Antifa đã tập trung bên ngoài hiệu sách Powell’s Books hôm thứ Hai để yêu cầu
nhà sách này không được bán cuốn sách sắp xuất bản của nhà báo tự do Andy Ngo có tiêu đề “Lật tẩy:
Bên trong kế hoạch cấp tiến của Antifa để phá hủy nền dân chủ” (Unmasked: Inside Antifa’s Radical Plan to Destroy
Democracy). Cuộc biểu tình này đã khiến cho cửa hàng sách nói trên phải đóng cửa tiếp tục qua đến ngày thứ Ba.
Trong một tuyên bố, phía nhà sách nói rằng: “Quyển sách này sẽ không được bày trên kệ hàng của tiệm sách chúng tôi, và chúng tôi sẽ không quảng bá nó. Tuy nhiên, nó sẽ vẫn có tên trong danh mục trực tuyến của chúng tôi” để bán.

Andy Ngo, tác giả của cuốn sách, đã đăng lên twitter một video phỏng vấn một trong số những người biểu tình giải thích
lý do vì sao người này muốn nhà sách “ngừng bán cuốn sách ‘chết tiệt’ đó“.
Quyển sách sẽ được xuất bản bản in và bản điện tử vào ngày 2/2/2021. Cô nói việc ngăn xuất bản cuốn sách này cũng giống như việc ngăn xuất bản ấn phẩm lịch sử “Mein Kampf” (Cuộc đấu tranh của tôi) của Hitler.
Theo một bài viết thuộc mục văn hóa trên BBC, Hitler bắt đầu viết Mein Kampf khi còn ở trong tù vì tội phản quốc sau
cuộc nổi dậy thất bại ở Munich hồi năm 1923.
Cuốn sách đề ra quan điểm phân biệt chủng tộc và bài Do Thái. Một thập niên sau đó khi Hitler giành được quyền lực thì cuốn sách này đã trở thành tài liệu chủ chốt của Đức Quốc xã. 12 triệu bản đã được in và được phát cho các cặp vợ chồng mới cưới trong khi các bản mạ vàng được trưng bày trang trọng trong nhà của các quan chức.
Khi những người biểu tình kéo đến, tiệm sách nhanh chóng dẫn khách hàng ra ngoài vì lo ngại cho vấn đề an toàn của họ và sau đó đóng cửa hiệu.
Nhà báo Andy Ngo đăng tweet thông tin về cuốn sách bị kiểm duyệt bởi Antifa như sau:
Trong cuốn sách của mình, Andy Ngo kể câu chuyện về phong trào bạo lực cực đoan của Antifa từ những ngày đầu thành lập, bao gồm các cuộc phỏng vấn với những người theo dõi cũ của nhóm, những người đã bị Antifa tấn công, kết hợp với những câu chuyện từ chính cuộc đời của Andy.
Cuốn sách này chứa một kho tài liệu của tác giả, lần đầu tiên được xuất bản.
Powell’s Books cho biết trước đây họ từng bị những người giận dữ đe dọa đánh bom vì những quyển sách khác mà họ bán, theo Washington Examiner.
Những người biểu tình tuyên bố nhà sách “đang tuyên truyền chủ nghĩa phân biệt chủng tộc và hệ tư tưởng cánh hữu.” Họ cũng nói rằng sẽ trở lại nhà sách mỗi ngày nếu vẫn tiếp tục bán cuốn sách của Andy Ngo. Nhà sách không trữ cuốn sách tại cửa hàng, họ chỉ bán nó trong danh mục trực tuyến.
Vào hôm thứ Ba, Andy Ngo tweet rằng cửa hàng phải đóng cửa qua tới ngày thứ hai.
Trong một diễn biến khác, một nhóm Antifa trang bị gậy bóng chày, chai lọ và bình xịt hóa chất đã tấn công những người
ủng hộ TT Trump tại một cuộc biểu tình ở San Diego hôm Chủ nhật (10/1).
Antifa cũng ném chai thủy tinh, đá và trứng vào cảnh sát đang cố gắng duy trì trật tự. Có người còn giơ lên bảng viết “Ashli Babbitt chết đáng đời”.
Ngoài ra, một nhóm lớn những người biểu tình Antifa và Black Lives Matter mặc áo đen và mang khiên đã tuần hành trên các đường phố ở Manhattan vào Chủ nhật (10/1), sau đó đã tấn công một nữ nhà báo mạng xã hội  Tara Szczepanski vì “ủng hộ Trump”.
Trong đoạn video trên Twitter, cô cho biết đã bị đập trứng vào sau đầu, một người đã xịt hóa chất vào cô, còn một người
khác tấn công cô bằng ván trượt.
“Cô ta là một ... [từ bậy] phát xít”, một số người trong đám đông hét lên. “Cô ta ủng hộ Trump, tại sao phải bảo vệ cô ta.” Sau đó, người đàn ông với chiếc ván trượt xuất hiện và tấn công nữ nhà báo”. Cô Szczepanski đã chạy đến đồn cảnh
sát NYPD gần đó và dường như bị tấn công một lần nữa.

Bảo Minh (t/h)Vai trò mới của nhóm khủng bố Antifa:

Đội quân xung kích của Biden

Cuộc bầu cử vốn được dàn dựng cho Joe Biden không báo hiệu sự kết thúc của nhóm Antifa bạo lực, vô chính phủ, mà lại được các phương tiện truyền thông miêu tả như một phong trào chống Trump trên toàn quốc.

Một số người người thuộc nhóm phong trào Antifa và BLM bị bắt ở thành phố Portland, bang Oregon vào năm 2020. (Ảnh qua Parler)

Theo một nhà báo đã theo dõi mọi động thái của nó, Antifa có thể cảm thấy được chính quyền Dân chủ mới khuyến khích để thách thức những người ủng hộ Tổng thống Donald Trump.
Và sau các cuộc biểu tình bạo lực hôm 6/1 trong hành lang Quốc hội của những người ủng hộ Trump, Andy Ngô cho biết: “Họ sẽ cảm thấy, bằng quyền riêng của họ, được hợp pháp hóa để trả đũa.”
Ngô là một chuyên gia và nhà phê bình Antifa độc lập, người đã sử dụng nền tảng của mình trên Twitter, với 842.200 người theo dõi và là tổng biên tập tại Post Millennial để công khai các hành vi bạo lực của Antifa, bao gồm cả việc đánh đập và đe dọa giết người.
Vào tháng tới, anh sẽ xuất bản cuốn sách đầu tiên của mình về nhóm này,  Unmasked: Inside Antifa’s Radical Plan to Destroy Democracy, xác định các nhà lãnh đạo chủ chốt của Antifa và tiết lộ kế hoạch chiêu mộ thành viên của nhóm này thông qua các câu lạc bộ người hâm mộ Major League Soccer, bao gồm những người cho Portland Timbers.
Có một điều chắc chắn là anh đã viết rằng: Antifa ở đây để tiếp tục với một “vai trò mới”, được nhà xuất bản cuốn sách, Center Street xác nhận: “Antifa sẽ trở nên có ảnh hưởng hơn nữa trong thời đại Biden bằng cách đóng vai trò là đội xung kích của phe cánh tả để đe dọa các đối thủ chính trị, phá hoại các cuộc bầu cử và thúc đẩy cuộc cách mạng bạo lực, triệt để.”
Trong một cuộc phỏng vấn từ nước Anh, bị buộc phải tạm thời ở đó bởi những lời đe dọa giết chết lặp đi lặp lại từ Antifa, Ngo cho biết anh viết cuốn sách này để giữ sức nóng trên các phương tiện truyền thông mà anh cho rằng các cuộc đụng độ giữa Antifa với người ủng hộ Trump còn nghiêm trọng hơn vụ nhóm ném bom các tòa nhà liên bang và chiếm giữ đường phố ở Portland, Oregon và Seattle, Washington.
“Mọi người đang phản ứng như thể họ đang rất rất sốc. Và tôi đang tự hỏi tất cả các bạn đã ở đâu khi chúng tôi có hàng nghìn người trong nhiều tháng ở Portland cũng cố gắng đột nhập vào một tòa nhà liên bang và thực sự là đã thiêu rụi nó. Họ đến và mang theo bom xăng Molotov, và thực ra, họ sử dụng dây thừng ở những điểm chiến lược để phá vỡ hàng rào gia cố này, và họ cố gắng xông vào tòa nhà nhiều lần. Họ tấn công cảnh sát và làm hỏng mắt của cảnh sát bằng tia laser. Bản án của bạn ở đâu trong thời gian đó? Tại sao tôi lại là một trong những tiếng nói đơn độc?” anh nói về cuộc tấn công MAGA Capitol hôm 6/1.
So sánh các cuộc bạo loạn và các cuộc tấn công của Antifa tại một cuộc biểu tình ủng hộ Trump trước đó ở Washington, DC, với cuộc bao vây Điện Capitol, anh nói: “Chúng phản ánh lẫn nhau, rất nhiều phe cực tả và cực hữu, nhưng một bên được đưa ra tính hợp pháp cụ thể, và đó là điều khiến chúng, theo quan điểm của tôi, trở nên nguy hiểm hơn vì không ai coi chúng là mối đe dọa.”
Anh cho biết, bằng cách không gộp cả hai lại thành các nhóm để lên án, Antifa không chỉ giành được sự tín nhiệm mà còn được toàn quyền thúc đẩy chương trình nghị sự của mình.
“Mối quan tâm của tôi, về lý do tại sao tôi vẽ một bức tranh sắc nét hơn về cuối dự đoán tương lai của mình, là bởi vì mục tiêu dài hơn và trò chơi dài hơn mà họ đang chơi đã thực sự hoạt động để chủ đạo một cách có hệ thống các nguyên lý cơ bản trong hệ tư tưởng của họ.”
“Điều đó bao gồm sự hợp thức hóa trong lập luận của họ rằng cách bạn giải quyết những bất bình là thông qua bạo lực, điều này không phù hợp với các nguyên tắc khai sáng tạo nền tảng cho một nền dân chủ tự do,” Ngo nói.

Tác giả: Paul Bedard
Thiện Thành lược dịch
Nguồn: Internet

 

Đăng ngày 15 tháng 01.2021