banner

Sau 15 năm hoạt động (2008-2023), website Ái hữu Đại học Sư Phạm Sài gòn tạm ngưng việc đăng thêm bài vở và tin tức.

Độc giả muốn lưu giữ bài viết và hình ảnh để làm tư liệu, xin vui lòng truy cập vào các tiết mục đã đăng trên trang web để download.

Xin chân thành cảm tạ sự hợp tác của tất cả các tác giả và độc giả đã dành cho trang web.

20.07.2023
Admin Website Ái hữu Đại học Sư phạm Sàigòn

Hệ thống Siêu quyền lực tại Hoa kỳ

Lê Quốc

Tư bản là một thế lực vô tổ quốc. Nơi nào có thể làm ra tiền là nó đến. Nơi nào không còn kiếm được tiền thì nó đi… Nó chẳng cần phân biệt bạn hay thù, dân chủ hay độc tài, Cộng sản hay không Cộng sản. Mục đích tối hậu của nó là TIỀN. Cho nên, lắm khi vì tiền mà nó hy sinh mạng sống  đồng bào của nó, chà đạp lên xác chết của nhân loại, hy sinh cả một quốc gia mà trước đó nó là Đồng Minh –  thậm chí phản bội Dân tộc và Tổ quốc  của chính nước nó.
Nền chính trị Hoa Kỳ - qua 44 trào Tổng Thống – đều do một thế lực tư bản vô hình có tên gọi là “Hệ thống siêu quyền lực” phía sau, hoạch định chính sách và đường lối. Tổng Thống (Hành Pháp) hay Quốc hội (Lập pháp) là những cơ quan thi hành chính sách của siêu quyền lực vạch sẵn. Có nhiều người thuộc đủ mọi thành phần chánh khách, trí thức, bình dân hay hỏi nhau: Trung Tâm quyền lực Hoa kỳ ở đâu? Ai là người điều khiển: – Tổng Thống dân cử – Chủ Tịch Quốc hội dân cử  hay Phán quyết của 9 Thẩm phán Tối cao Pháp viện?
Mọi người đều mù  mờ, như bị một làn khói hư hư thực thực che giấu, khó nhận ra được ai là người trách nhiệm điều khiển quyền lực Hoa Kỳ?  Đâu là cơ quan chính thức chỉ huy?  Chỉ nghe được những nhận xét chung chung: “Đó là tụi Tư Bản” hay trí thức hơn: “Một thế lực Tư Bản tài phiệt”.
Sử gia lỗi lạc nước Mỹ – ông Carrol Quigley nhận định thẳng thắn rằng: “Quả là một ý tưởng điên rồ, nếu cho rằng hai đảng đại diện cho những tư tưởng và chinh sách đối nghịch – một của cánh hữu và một của cánh Tả.  Ý tưởng đó chỉ có thể chấp nhận với những tư tưởng gia Hàn Lâm và giáo điều mà thôi! Thay vì thế, Hai đảng chỉ là Một. Cho nên người Mỹ có thể dùng lá phiếu để vứt bỏ bọn bất lương trong 1 kỳ bầu cử, nhưng không đưa đến những chuyển quyền sâu sắc hay triệt để về chánh sách”.
Theo dòng lịch sử Hoa Kỳ – các sử gia, các nhà nghiên cứu chính trị hay các thành viên rời bỏ các tổ chức liên quan đến hệ thống siêu quyền lực, đều nhìn nhận rằng: Nền chính trị Hoa Kỳ luôn luôn do một hệ thống siêu quyền lực đứng đàng sau để chi phối và kiểm soát…

1. HỆ THỐNG SIÊU QUYỀN LỰC HOA KỲ
Theo sử gia Carrol Quigley,  hệ thống này gồm có 400 nhà Đại Tư Bản, chủ nhân Ngân Hàng, chủ nhân các Công Ty đa quốc, những tập đoàn công Ty lớn, những đại gia tỷ phú có một tài sản kếch xù trên thương trường v.v…   Tài sản của 400 nhà đại tư bàn nầy bằng (=) Tài sản của 155 triệu dân Mỹ gộp lại.
Đây là một tập đoàn tài phiệt mang tên: “Financial Oligarchy” nắm  phần lớn những nguồn tài chánh và nhiều tài nguyên khác và có trong tay ảnh hưởng lẫn quyền kiểm soát qua sự cài đặt người vào các vị trí then chốt của 2 cánh (wings): Cộng Hòa và Dân Chủ như là hai hệ phái của MỘT ĐẢNG TÀI PHIỆT duy nhứt. Hai hệ phái nầy chỉ tranh luận những vấn đề nội bộ nhỏ nhặt, hình thức và cá nhân. Những chánh sách lớn về đối ngoại cũng như đối nội đều do hệ thống siêu quyền lực hoạch định. Thí dụ: Chiến lược xoay trục, đem 60% sức mạnh quân sự sang Châu Á Thái bình Dương là do quyết nghị của hội nghị siêu quyền lực “Illuminati Bilderberg họp năm 2009 tại đảo du lịch Vouliagmenti thuộc thành phố Athens Hy Lạp. Tổng Thống Barack Obama và Ngoại Trưởng Hillary Clinton được mời tham dự.
Hệ thống tài phiệt nầy tổ chức rất chặt chẽ, tinh vi và  bí mật, tuyển dụng những tinh hoa của Hoa Kỳ và thế giới, để cài vào các cơ quan then chốt của chính quyền. Hệ thống nầy căn cứ trên 4 tổ chức sau đây:
1.- The council on foreign relations:  4,500 thành viên Hoa Kỳ và các nước trên thế giới.
2.- The trilateral commission:  87 americans và 337 thành viên thuộc các QG khác.
3.- The Bilderberg Club:  120 đến 140 khách – trong đó có đại diện 13 tổ chức siêu quyền lực và các chánh khách đầy quyền uy của các quốc gia trên thế  giới.
4.- Các Foundation miễn thuế như Rockefeller foundation do David   Rockefeller làm chủ tịch,  Dale Carnegie foundation, Ford foundation v.v…
Hằng năm, hệ thống tài phiệt nầy liên lạc với các Đại học nổi tiếng như Harvard, Yale, Princeton, M.I.T , tuyển dụng các tài năng xuất sắc  tốt nghiệp các trường nầy, đài thọ cho học thêm 2 năm sau khi tốt nghiệp – sau đó tuyển dụng cho vào làm việc tại các công Ty của 400 đại tư bản nầy. Sau một thời gian làm việc, các chủ nhân xem xét cẩn thận và tuyển chọn vào danh sách “The council on foreign Relations” hay “The trilateral commission” – dự bị nguồn nhân lực tinh hoa để cài vào các chức vụ then chốt trong guồng máy cai trị của các cơ quan Hành Pháp hay Lập pháp Hoa Kỳ. Chính các nhân vật được cài đặt nầy sẽ soạn thảo đường lối, chánh sách, chiến lược an ninh, chiếu theo nghị quyết của Hội nghị siêu quyền lực “Bilderberg” để trình lên Tổng Thống Hoa Kỳ duyệt y.

2. CHỨNG MINH                        `
* Hành Pháp OBAMA bổ dụng 11 thành viên của “The trilateral commission” vào những chức vụ then chốt  trong vòng 10 ngày đầu đắc cử Tổng Thống.
* 42% chức vụ ngoại giao hàng đầu trong chánh quyền Truman đều là thành viên của Hội đồng Tài Phiệt “The council on foreign Relations”
* 40% trong chánh quyền Eisenhower, 51 % trong chánh quyền Kennedy, 57% trong chánh quyền Johnson, đều là người của các tổ chức trên.
Các nhân vật như  Margaret Thatcher, Bill clinton, Tony Blair đều là thành viên của “The council on foreign Relations”.
Hội đồng tài phiệt nầy có ảnh hưởng lớn lao trong thế giới truyền thông. Những đại nhật báo như tờ Newyork-Times – Time, Newweek, Washington Post đều do các tài phiệt Do Thái nắm giữ.
Khi cần thay đổi một chánh sách, giới báo chí truyền thông tung tin thổi phòng lên như  phong trào phản chiến chống chiến tranh VN,  khai thác những bức ảnh gây “choc” như ảnh bé Kim Phúc, ảnh tướng Nguyễn ngọc Loan xử tội tên Việt Cộng đã tàn sát gia đình một viên chức Cảnh sát VNCH v.v…
Truyền thông Mỹ do những chủ nhân người Do Thái nắm quyền lực truyền thông bao trùm cả nước Mỹ, đủ sức tạo ảnh hưởng trong quần chúng, điển hình là trường hợp Việt Nam: Chính  thế lực tài phiệt truyền thông Do Thái trong chính quyền Nixon, mở chiến dịch xuyên tạc chính nghĩa của VNCH, thổi  bùng ngọn gió bão phản chiến dữ dội, châm ngọn lửa biểu tình long trời lỡ đất, áp lực chính quyền Johnson, Nixon phải thay đổi chánh sách: Một mặt, chuyển sức mạnh quân sự về mặt trận Trung Đông – nơi có chiến tranh giữa Israel và Palestin – mặt khác,  bắt tay với Trung Cộng – một thị trường béo bở với 1 tỉ 3 trăm triệu người. Kết quả Mỹ tháo chạy và bức tử VNCH. Tên Do Thái Henry Kissinger chính là thành viên của Hội đồng tài phiệt (The council on foreign  Relations), đã đạo diễn màn rút quân bỏ chạy, dâng VNCH cho CS Bắc Việt vào chiếm trọn miền Nam Việt Nam, gây thống khổ tang tóc cho hàng triệu người phải bỏ nước ra đi, 250.000 người phải chôn xác dưới lòng đại dương, lùa hàng trăm ngàn quân nhân công chức vào nhà tù không bản án và 90 triệu dân miền Nam vào nhà tù lớn như ngày nay. Các Trưởng cơ quan tình báo CIA: Allen Dulles, John Mc Cone, Richard Helms, William Colby và George W. Bush v.v… đều là người của Siêu quyền Lực.

3. HỘI NGHỊ BILDERBERG
Hằng năm, Hệ thống Siêu quyền lực Hoa Kỳ đều triệu tập một hội nghị. Tính đến nay có 63 lần họp tại các địa điểm khác nhau. Chỉ tính từ những năm gần đây với mục  đích  chứng minh hoạt động của Siêu quyền lực chi phối chính phủ Hoa Kỳ:
1.- Năm 2008:  Họp tại khách sạn Chantilly ( Washington) Hoa kỳ ngày 05 đến 08-6-2008. Thành viên cuộc họp: Đại diện 13 hệ phái siêu quyền lực thế giới và các nhà đại Tư Bản lớn, các chánh khách quan trọng đầy quyền lực trên thế giới. TNS Barack Obama được chọn mời tham dự trước ngày tranh cử Tổng Thống Hoa Kỳ và được giới thiệu nói chuyện trước 200,000 người tại một sân vận động Đức. Ông được hoan hô nhiệt liệt ngày 24-7-2008 và  TNS da đen Barack Obama đắc cử Tổng Thống thứ 44 của Hoa Kỳ.
2.- Năm 2009:  Hội nghị siêu quyền lực Illuminati Bilderberg họp tại đảo du lịch Vouliagmenti thuộc thành phố Athens của Hy Lạp. Tổng Thống Barack Obama và Ngoại Trưởng Hillary Clinton được mời tham dự. Hội nghị quyết nghị đề xuất chiến lược xoay trục sang Châu Á /TBD, đưa 60% sức mạnh quân sự Mỹ sang Á Châu.
3.- Năm 2014:  Hội nghị Illuminati Bilderberg họp ngày 5 và 6 -6-2014  tại Watford Anh Quốc. Hội nghị  siêu quyền lực nầy được thành lập ngày 29 đến 31-5-1954 tại khách sạn Bilderberg Hoà Lan, gồm 120 đến 150 người gồm 2/3 từ Âu Châu, 1/3 từ Mỹ và Châu Mỹ Latin. Khoảng 100 người là những đại tư bản trong các hệ thống siêu quyền lực, 50 người là các chánh khách lãnh đạo chánh phủ. Tổ chức nầy bảo MẬT, không công bố các quyết  nghị của Hội Nghị. Sau hội nghị , Nhật Bản sửa lại Hiến Pháp, thay đổi điều 9, cho phép Nhật đem quân ra ngoài và liên minh với các quốc gia khác trong mục đích TỰ VỆ và vấn đề chia nhỏ T.C làm 5 quốc gia nhỏ để tránh hậu quả cho thế giới. Hội nghị Bilderberg 2014 đã làm thay đổi trật tự tại Á Châu/TBD.
4.- Năm 2015:  Tổ chức siêu quyền lực Bilderberg họp tại đại khách sạn Interralpen- Hotel Tysol trên vùng núi gần thành phố Telfs – Austria. Hội nghị Bilderberg gồm có 13 hệ phái siêu quyền lực tại Hoa Kỳ, Châu Âu và châu Mỹ Latin và các chủ Ngân Hàng, chủ các Tập đoàn tài phiệt, các nhà chánh trị cao cấp nhứt đang lãnh đạo các Quốc Gia trên thế giới. Đặc biệt có Bộ Trưởng Quốc Phòng Đức: Ông Ursula van der Leyen; Tổng thư ký NATO: Ông Jeans Stolberg; Tổng chưởng Lý Anh Quốc: Ông George Orsbone; nguyên Chủ Tịch uỷ hội Châu Âu: Ông José Manuel Barroso; cựu Tổng Thống Hoa Kỳ G.W Bush và nhiều nhân vật lãnh đạo.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3b/Aussenansicht_Interalpen-Hotel_Tyrol.jpg/745px-Aussenansicht_Interalpen-Hotel_Tyrol.jpg

Đại khách sạn Interralpen – Hotel Tysol tại Austria, Âu Châu – xây kiểu hình tổ chim đại bàng.

Hội nghị họp từ ngày 11- 6 – 2015 đến hết ngày 14- 6 – 2015- thảo luận những vấn đề khẩn cấp phải giải quyết: (Xem nghị trình thảo luận dưới đây)
Hội nghị Bilderberg 2015 còn có một mục quan trọng cần thảo luận: Ai sẽ là Tổng Thống Hoa Kỳ thứ 45 của Hoa Kỳ? Hội nghị còn giữ bí mật nhưng tất cả thành viên đều đồng ý rằng: Phải có một vị Tổng Tư Lệnh để điều hành nghị quyết mọi vấn đề  thảo luận. Vị Tổng Tư Lệnh đó phải là Tổng Thống Hoa kỳ.  Trong 140 nhân vật dự hội, người ta đã thấy có người đại diện cho bà Hillary Chinton.  Chỉ biết đến thế, không còn biết thêm gì nữa. Nghị trình thảo luận tại hội nghị Bilderberg-2015 gồm các vấn đề cực kỳ nghiêm trọng sau đây:
– Artificial Intelligence (Thông minh nhân tạo)
– Cyber security (An ninh Mạng )
– Chemical weapons Threats (Sự đe dọa vũ khí hóa học )
– Globalisation (Toàn câu hóa)
– Terrorism IS
– Iran, Bắc Triều Tiên.
– Middle – East
– US Election (Bầu cử tồng Thống tại Hoa Kỳ )
– NATO , Ukraine, Nga.
Không thấy Trung Cộng và Biển Đông trong chương trình nghị sự nầy.  Có lẽ, vấn đề Trung Quốc đã có đề cập trong hội nghị siêu quyền lực 2014 – trong đó Nhật Bản bỏ điều 9 Hiến Pháp và Trung quốc cần được xẻ ra làm 5 quốc gia nhỏ  để đảm bảo an ninh cho thế giới.
Danh sách 44 đời Tổng Thống Hoa Kỳ đã ghi rõ 41 Tổng Thống do Free Mason hay Illuminati Bilderberg chọn, tài trợ và vận động các cuộc bầu cử Tổng Thống. Chỉ có 2 vị là Ông Abraham Lincoln (1861-1865) và T.T Kennedy (1961- 1963) là không thuộc hệ thống siêu quyền lực. Cả 2 đều bị ám sát chết.

Như đã nói ở trên, đây là một hệ thống tư bản tài phiệt – vô tổ quốc – kể cả Tổ Quốc Mẹ của những tay tài phiệt nầy. Đã có nhiều nguồn tài liệu được giải mật chứng minh trong quá  khứ hệ thống tư bản nầy đã từng yểm trợ cho cuộc Cách Mạng vô sản tại Nga và đã tài trợ cho Liên  xô.  Quỹ Dự Trử Liên Bang Hoa Kỳ đã cho Liên Bang Xô Viết vay 200 triệu Mỹ Kim khi chúng mới lên cầm quyền.
Người ta phát giác ra các tập đoàn tư bản Hoa Kỳ làm ăn với Liên Bang Xô Viết CS.  Tổng Thống Eisenhower là thành viên của “Council on foreign Relations”. Còn Churchill, Stalin là hội viên của hội Tam Điểm (*Masonry). Tổng Thống Harry Truman nhường quyền kiểm soát Đông Âu và Trung Hoa cho CS.  Ở mặt trận Châu Á/TBD – khi tướng Mc Arthur nói với một vị dân biểu rằng: Ông không được chiến thắng trong cuộc chiến Triều Tiên thì T.T Truman cách chức ông.  Và Hoa kỳ chấm dứt viện trợ cho Trung Hoa Tưởng giới Thạch, ngưng tiếp tế quân dụng mà còn cấm các tàu chở quân dụng đã mua. Một vài tàu lén lút chở vũ khí  tiếp tế cho quân Tưởng thì những súng ống nầy thiếu cơ bẩm, trở thành vô dụng. Quân Trung hoa của Tưởng khốn đốn, không còn sức chiến đấu và cuối cùng bị CS đánh bại như VNCH hồi 1975.  Chánh quyền Truman đã phản bội người Trung Hoa Quốc Gia để đưa Mao trạch Đông lên cầm quyền ở Hoa Lục (Stanley Monteith – Brotherhood Darness).
Tài liệu giải mật tại các thư viện Liên xô và Hoa Kỳ, khi Liên xô sụp đổ chứng minh rằng: Hệ thống siêu quyền lực Hoa Kỳ và các Tập đoàn tư bản tài phiệt đã hỗ trợ,  cho vay và bí mật  làm ăn buôn bán với Cộng sản Liên xô. Báo cáo của TNS Caroll Reese thuộc Thượng viện Hoa Kỳ khám phá ra 2 tổ chức Rockefeller foundation và Ford foundation đã tài trợ cho các chương trình phát thanh tuyên truyền cổ võ cho chủ nghĩa Cộng Sản và kết luận rằng các tổ chức nầy phải chịu trách nhiệm trong việc đưa Cộng Sản lên nắm chánh quyền ở Hoa Lục.
Đối với Việt Nam – lịch sừ lập lại bài học Trung Hoa, Afghanistan, Irak và nhiều nước có Hoa Kỳ nhúng tay vào – Nixon, Kissenger là thành viên của “Council on foreign Relations” ( CFR)  được Nelson Rockefeller đỡ đầu.
Hệ thống tài phiệt nầy đã phản bội 58,000 binh sĩ Mỹ, 300,000 chiến sĩ VNCH và hàng triệu sinh mạng dân miền Nam trong cuộc chiến tự vệ chống sự xâm lăng của quân CS miền Bắc.  Điều ghê tởm,  vô liêm sỉ nhứt là 80% đồ tiếp tế của Liên xô cho CSVN trong thời gian chiến tranh,  là do Hoa Kỳ đầu tư và sản xuất tại Nga. (Dẫn chứng của Duyên Lãng Hà tiến Nhất)
Không phải chỉ VNCH mà Trung Hoa Tưởng giới Thạch, Irak, Afghanistan hay bầt cứ nơi nào mà  Mỹ can thiệp –  tập đoàn tài phiệt núp sau lưng –  ảnh hưởng và kiểm soát chánh phủ – đều  như thế cả. Họ vốn vô Tổ Quốc, nơi nào kiếm được tiền là họ đến. Lúc hết làm ra tiền là họ đi. Những khẩu hiệu Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền chỉ để tuyên truyền. Mục tiêu thật sự của họ là quyền lợi kinh tế – nói khác đi là TIỀN  hay TÀI NGUYÊN tính ra tiền. Đôi khi cũng do quyền lợi chính trị nhưng quyền lợi kinh tế luôn luôn là quyền lợi hàng đầu. Tiến sĩ Stanley Montieth  nói rằng Cộng Sản và Tư Bản luôn luôn cộng tác với nhau vì họ có cùng một động lực tinh thần và cả hai cùng tìm kiếm một mục tiêu.
Người Việt Nam – ai mơ màng Mỹ sẽ trở lại VN, ngăn chặn Tàu cộng xâm lăng VN, dùng diễn biến hòa bình để lần hồi tạo lập một chế độ Dân Chủ Nhân quyền, giúp 90 triệu dân Việt thoát khỏi nô lệ Tàu Cộng và được  sống trong Tự Do Dân Chủ – là còn mê ngủ. Người Mỹ không hề bỏ một cắc ra tranh đấu cho người Việt, mà Mỹ chi tranh đấu cho Mỹ. Trong chương trình tranh cử Tổng Thống Mỹ năm 2016 – không thấy đề cập – dù chỉ là một câu – vấn đề Việt Nam và Biển Đông. Gần đây nhứt – thông cáo chung hội nghị ASEAN tại Sunnyland, California – không có một Người Mỹ – đúng hơn là siêu quyền lực Mỹ mà đại diện là chánh phủ Mỹ – hay thay ngựa giữa dòng, để lại đàng sau chết chóc, tang tóc, đổ nát trên đầu dân chúng. Nơi nào có Mỹ đi qua là có để lại sự thù hận và mất tin tưởng. Thế giới hiện nay – dù là Đồng Minh của Mỹ, cần Mỹ – nhưng dè dặt, không tin tưởng hoàn toàn vào Mỹ. Làm kẻ thù của Mỹ còn được Mỹ coi trọng (như Bắc Hàn) – làm bạn của Mỹ thì bị Mỹ bỏ rơi, khi cần. Mới thời gian trước bồng bế, nâng niu, tiếp đón với 21 phát súng thần công người bạn đồng minh, vài năm sau, vứt bỏ không thương tiếc.
Miệng nói chống độc tài, tham nhũng nhưng khi cần ve vản thì ôm hôn thắm thiết kẻ độc tài – như diễn viên Obama đã làm tại hội nghị thượng đỉnh Asean Sunny Land – California năm 2016. Câu nói phũ phàng của Kissenger: “Tại sao chúng nó không chết phức đi cho rồi!”, là một bằng chứng của chánh sách Mỹ đối với Đồng Minh Việt Nam.
Người Việt Nam cần Mỹ nhưng chính chín mươi triệu dân Việt phải đứng vũng trên đôi chưn của mình. Và người Mỹ lúc đó, cũng vì quyền lợi của Mỹ muốn  bảo vệ đường hàng hải quốc tế từ eo biển Malacca đến Seoul, Tokyo mà không tốn một viên đạn, đương nhiên sẽ đứng về phía Việt Nam để ngăn chặn Trung Cộng tiến xuống ĐNÁ, như một con cờ trong thế quân bình cán cân quyền lực Đông Nam Á.
Bài toán Việt Nam phải do 90 triệu dân Việt Nam giải quyết. Tự Do không ai cho, Dân chủ không ai biếu. Người Việt yêu nước phải cùng đứng lên tranh đấu chống xâm lăng để giành độc lập, tự do thật sự. Trong quá trình lịch sử Việt Nam, khi bị Tàu  xâm lăng với những tên phản quốc Lê chiêu Thống, Trần ích Tắc xuất hiện, hà tất cũng có những vị anh hùng Lê Lợi, Quang Trung, Lý thường Kiệt, Trần hưng Đạo … đứng lên làm nên lịch sử oai hùng. Không lẽ lịch sử 4,000 năm của Việt Nam chấm dứt nơi đây???

Lê Quốc
http://daovang.free.fr/HeThongSieuQuyenLucTaiHoaKy.html


Nhà nước ngầm  
    
Illumninati là một tổ chức gồm nhiều người nổi tiếng và tỉ phú giàu có bắt nguồn từ Âu Châu sau đó lan đi khắp thế giới. Hiện nay, tổ chức Illumninati có nhiều thành viên từ Anh, Pháp, Ý, Do Thái, Tây Ban Nha, Mỹ, Nga, Nhật, Nam Hàn, Trung Cọng, v.v.. họ liên kết với nhau thành một thế lực hay còn gọi nhà nước ngầm (DEEP STATE), nắm giữ tài chánh, ngân hàng trên thế giới và chi phối quyền lực của tất cả các quốc gia gồm cả Nga, Mỹ, Trung Cọng....đều nằm dưới sự kiểm sóat và chỉ đạo của họ.
DEEP STATE đã can dự đến triều chính, nột trị của nhiều quốc gia, và chính họ đã sắp dặt trật tự thế giới nhằm bảo đảm và gia tăng quyền lợi, quyền lực của họ, bất chấp lợi ích quốc gia và tính mạng của người dân trong các nước đó. TT Kenedy bị ám sát vào năm 1963 và bị CIA, FBI ém nhẹm tất cả bằng chứng là một ví dụ.
Chừng nào còn nhiều người không biết và không tin có DEEP STATE, chừng đó còn là một hiểm họa cho thế giới, vì các thế lực ngầm sẽ tiếp tục bóc lột sức lao động của các nước nghèo đông dân rồi bán cho các nước giàu để gia tăng tài sản. Họ gây chiến tranh bất ổn giữa các quốc gia.để có cơ hội buôn bán vũ khí, máy bay, xe tăng, tàu chiến, tàu ngầm, quân trang quân dụng cho nhiều nước. Họ chi tiền để mướn nhiều nhà bác học giỏi, mở phòng thí nghiệm, nghiên cứu và sản xuất vũ khí sinh học, gây nên dịch bệnh lan truyền đi khắp thế giới. Sau đó, họ lại làm giàu thêm qua bệnh viện, thuốc men, chủng ngừa, và nhièu dịch vụ y tế khác. Tất cả lợi ích cho con người cũng có nhưng ít mà hại thì rất nhiều.
Đến một lúc vì tham vọng điên cuồng của những nhóm người này, họ sẽ tạo nên căng thẳng và xung đột tột độ giữa các quốc gia, dẫn đến chiến tranh hoặc thế chiến, kết quả nhân loại sẽ bị hùy diệt hoặc Thái Dương Hệ sẽ biến mất nếu trái đất bị vỡ ra vì bom quyên tử.

Những ai cho rằng KHÔNG CÓ DEEP STATE, thì xin đọc, tìm hiều để biết thêm trong các đường link sau.
https://www.youtube.com/watch?v=6Y2mJnJItSo
https://www.illuminatisite.com/about
https://www.prnewswire.com/news-releases/american-deep-state-movie-pg-13-limited-release---opening-in-theatres-starting-friday-august-14-2020-301111766.html
https://www.vox.com/2015/5/19/8624675/what-is-illuminati-meaning-conspiracy-beyonce
https://www.theweek.co.uk/62399/what-is-the-illuminati-and-what-does-it-control
https://www.britannica.com/topic/illuminati-group-designation
https://www.theguardian.com/lifeandstyle/shortcuts/2013/dec/18/illuminati-secret-society-conspiracy-jay-z
http://www.bbc.com/travel/story/20171127-the-birthplace-of-the-illuminati
https://u.osu.edu/vanzandt/2019/02/11/the-illuminati-conspiracy-theory-2/

Ý Dân    


 Hội Bầm Mắt

(The Black Eye Club)
 
Trong số một loạt 10 câu hỏi mà LS Lin Wood đặt ra cho ông Chánh Án Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ John Roberts trên twitter thì "tweet" đầu tiên là tấm hình ông Roberts bị bầm mắt với một câu hỏi "Hãy giải thích cái vết bầm này" ("Explain this").

Người không hiểu chuyện thì liền nghĩ rằng LS Lin Wood thật là ngớ ngẩn - có thể là ông Roberts bị vấp té/ngã, bị đụng vào đầu hoặc bị ai đó đánh bầm mắt là chuyện bình thường hơn nữa đâu có dính dáng gì tới LS Lin Wood mà phải hỏi một cách "xóc hông" như thế!
Tuy nhiên một tấm hình bầm mắt bình thường đi kèm với một câu hỏi ngắn gọn đơn giản nhưng lại không bình thường, không đơn giản như nhiều người nghĩ.
Vì con mắt bầm thường là "con dấu chứng nhận" người đó thuộc "Hội Bầm Mắt" - đây là cái tên mang tính "diễu cợt" đặt cho tập thể những người được cho là tham gia vào cái hội kín dùng chất Adrenochrome.

Đặc điểm thứ nhất của những người được cho là thành viên của "Hội Bầm Mắt" đa số đều bị bầm bên mắt trái một cách bí ẩn, một sự trùng hợp không ngẫu nhiên. Đặc điểm thứ hai của những thành viên "Hội Bầm Mắt" đều là những người tiếng tăm, quyền lực hay thuộc thành phần ưu tú (elites) trong giới chính trị gia, doanh gia, tài phiệt, các nhà lãnh đạo, các tay thể thao, các nghệ sĩ, diễn viên Hollywood,... Và đặc điểm thứ ba là đa số các thành viên "Hội Bầm Mắt" đều theo/phò chủ nghĩa "thế giới đại đồng" CS được sơn phết lên bằng một cái tên mới nghe rất kêu - "chủ nghĩa toàn cầu" (globalism).
Còn Adrenochrome là gì? Là một dược chất, không có trên thị trường, được xem như là "thuốc tiên" có đặc tính "cải lão hoàn đồng", "trường sinh bất lão" làm cho con người thông minh, sáng suốt, trẻ đẹp và sống lâu hơn. Theo "thuyết âm mưu" (conspiracy theory), xin nhấn mạnh là theo "thuyết âm mưu", thì chất Adrenochrome được tiết ra từ tuyến thượng thận (adrenal glands) đi vào máu khi các em nhỏ đang trải qua những cơn sợ hãi, kinh hoàng vì bị khủng bố, đe dọa, tra tấn hay làm vật hiến tế trong các buổi lễ ma quái (satanic rituals). Nói cho rõ hơn, để hấp thụ được liều "thuốc tiên" Adrenochrome thì người dùng phải chích hoặc uống máu trẻ em!

Tuy đây là một "thuyết âm mưu" (còn có tên là thuyết âm mưu "Pizzagate") nhưng đã giải thích được phần nào về một sự kiện thực tế đó là nạn buôn bán trẻ em làm nô lệ tình dục, mổ lấy nội tạng, hoặc được sử dụng vào các đường dây buôn lậu hay dùng cho những mục đích vô cùng tàn ác, ghê rợn (evil).

Theo cơ quan "International Center for Missing and Exploited Children" hàng năm đã có gần nửa triệu bản báo cáo về trẻ em bị mất tích tại Hoa Kỳ. Nhưng theo ông Robert David Steele (một cựu nhân viên CIA) thì con số đó cao hơn - có từ 600 000 tới 800 000 trẻ em mất tích tại Hoa Kỳ, và có gần 8 triệu trẻ em bị mất tích trên toàn thế giới.

Chief Counsel Robert David Steele (Ex-CIA Officer) - ADRENOCHROME IS REAL
https://www.bitchute.com/video/jRxRr0AtMmWD/
 
Sau khi đắc cử Tổng Thống, một trong những vấn đề được Trump đặt nhiều ưu tiên nhất là giải quyết tệ nạn buôn người nhất là nạn buôn bán, lạm dụng, khai thác trẻ em bằng sắc luật "Executive Order on Combating Human Trafficking and Online Child Exploitation in the United States" và các chiến dịch lùng bắt tội phạm của ICE, "Operation Safety Net", "Operation Not Forgotten",...

Ngoài ra Trump còn biết rõ rằng tệ nạn buôn người không phải chỉ được thực hiện do các tổ chức tội phạm mà còn dính dáng đến vô số các tên tuổi "cộm cán" của các thế lực đen tối, tội ác ("deep state/swamp"). Đó chính là một trong những lý do mà các thế lực đen tối, tội ác đã dốc toàn lực và vận dụng mọi mưu hèn kế bẩn để tìm cách đảo chánh Trump một cách trắng trợn và hèn hạ vì sợ bị lôi đầu ra ánh sáng, bị kết tội nhục nhã.
Đó cũng là lý do mà tội phạm ấu dâm Jeffrey Epstein đã bị "tự tử trong đồn công an" để bịt miệng. Xin nhớ rằng mặc dầu trước đây Jeffrey Epstein đã từng bị tố cáo, có bằng cớ phạm tội nhưng vẫn nhởn nhơ sống tự do dưới sự bao che của "deep state" trong các đời Tổng Thống trước đây cho mãi đến khi Trump bước chân vào Tòa Bạch Ốc thì Jeffrey Epstein mới bị đưa vào nhà đá ... rồi (bị "deep state") đưa thẳng ra nhà quàn để phi tang.
Và câu hỏi thứ hai của LS Lin Wood dành cho ông Chánh Án John Roberts cũng vẫn là câu hỏi ngắn gọn "Explain this" ("Hãy giải thích điều này") đi kèm với một tấm hình chụp một trang nhật ký chuyến bay (jet flight logs) trên phi cơ riêng của Jeffrey Epstein mà trên đó có ghi tên "John Roberts".

Một người đầy uy tín, tôn trọng sự thật, tranh đấu cho công bằng, lẽ phải như LS Lin Wood chắc hẳn ông không ngu dại gì đem danh dự cá nhân ra làm trò đùa qua các câu hỏi mới thoạt nghe thật là ngớ ngẫn nếu LS không nắm trong tay những bằng chứng vững chắc.
Một trong các bằng chứng vững chắc ấy nằm trong câu hỏi thứ ba mà LS Lin Wood đưa ra thách thức ông Chánh Án John Roberts tuyên thệ (under oath) xác nhận rằng, có hay không, trong cuộc điện đàm với Thẩm Phán Stephen Breyer, ông Roberts đã nói - "Tôi bảo đảm thằng đéo đó (Trump) sẽ không bao giờ được tái đắc cử" ("that mother f#*ker would never be re-elected").
Trở lại với nguồn "thuốc tiên" Adrenochrome, tuy đây là một "thuyết âm mưu" nhưng những người bị bầm mắt là người thật, bầm mắt là bầm thật (chứ không phải hóa trang), dược chất Adrenochrome là có thật (với công thức hóa học - C9H9NO3),  hàng triệu trẻ em bị mất tích trên thế giới mỗi năm là con số thật, và con người, từ xưa tới nay, từ vua chúa cho tới thứ dân, nhất là những người có quyền lực, tiếng tăm, tiền tài luôn luôn tìm kiếm những thức ăn, nước uống, những bài thuốc trường sinh bất lão cho dầu những thứ đó có tính chất quái dị, ghê rợn, tàn ác, ... để mong làm tăng thêm thể lực, giữ gìn sự trẻ đẹp, kéo dài tuổi thọ là một sự thật.

Qua trận đại dịch và sau cuộc bầu cử gian lận vô tiền khoáng hậu, chưa từng xảy ra trong lịch sử Hoa Kỳ, một số sự kiện, vấn đề mà trước đây đã từng được cho là "thuyết âm mưu" nhằm che dấu, phủ nhận sự nghi ngờ của công chúng nhưng nay thì đã lòi ra đó là sự thật.
Nào là "thuyết âm mưu" về việc dùng thuốc chủng ngừa coronavirus để kiểm soát người dân, "thuyết âm mưu" về bầu cử gian lận, "thuyết âm mưu" về "deep state",...
Nhưng nay thì:
- Việc người dân bị bắt buộc chích thuốc chủng ngừa coronavirus nhằm để kiểm soát đã trở thành sự thật.
- Với hàng tấn bằng chứng cao như núi đã phơi bày tất cả sự thật về một âm mưu gian lận bầu cử vô cùng quy mô không thể chối cãi.
- Vô số những những nhân viên cao cấp nằm sâu trong các cơ quan trọng yếu và quyền lực - CIA, FBI, DOJ (Bộ Tư Pháp), DOD (Bộ Quốc Phòng), SCOTUS (Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ), CDC (Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Bệnh, Dịch), FDA (Cơ Quan Kiểm Tra Thực Phẩm và Dược Phẩm), Nội Các Chính Phủ... đã dần dần lộ diện, điều này xác nhận "deep state" là có thật.
Trong số các thành phần lộ diện có những nhân vật với quyền cao chức trọng, tưởng chừng thật uy tín, thật đáng kính, nhưng sau khi đã tự động để rơi cái mặt nạ, phơi bày con người thật qua các hành động, việc làm, lời nói thiếu lòng tự trọng, thiếu tinh thần trách nhiệm, không quang minh chính đại, không có lương tâm, không có liêm sỉ... bịt tai, nhắm mắt, quay lưng chối bỏ sự thật, giẫm đạp lên công lý, ngồi xổm trên luật pháp và hiến pháp đã làm cho mọi người phải sửng sờ, rùng mình, nôn mửa... đối với những "con người" thuộc về thế giới tà ma, gian ác (evil world).
Như vậy, "Hội Bầm Mắt" (có mối liên hệ  mật thiết với "deep state") đã phơi bày ra thêm một sự thật trong nhiều sự thật về các thế lực đen tối đã làm "bầm dập" nước Mỹ và làm đảo điên cả thế giới!
Võ Lâm Tương
Cuối Năm 2020
 
Tham khảo:
The Cult
https://medium.com/@sims_55373/the-cult-e73b752cd8c3
THE "BLACK EYE" CLUB
https://prepareforchange.net/2018/08/22/the-black-eye-club/
CHILD ADRENOCHROME: GLOBALIST CABAL'S IMMORTALITY DRUG OF CHOICE
http://www.shadolsonshow.com/2019/07/20/child-adrenochrome-globalist-cabals-immortality-drug-of-choice/
The truth about Adrenochrome
https://thespinoff.co.nz/society/07-04-2020/explainer-adrenochrome-the-drug-that-doesnt-exist/

 "Hội Bầm Mắt"(The Black Eye Club) --- (Tác giả : Võ Lâm Tương) (bacaytruc.com)

 

Đăng ngày 30 tháng 01.2021