TÂM TÌNH NGƯỜI CON VIỆT

tamtinhconviettamtinhconviet

Giáo sư Mai Thanh Truyết tốt nghiệp Tiến sĩ Hóa Học tại Đại học Besançon (Pháp) và đã phụ trách ngành Thí nghiệm Hóa Vô cơ tại Institut de Chimie-Besançon. Trước năm 1975, Ông là Giảng sư kiêm Trưởng ban Hóa học tại Đại học Sư phạm Sài Gòn, đồng thời là Giám đốc Học vụ Viện Đại học Cao Đài, Tây Ninh.
Từ lúc định cư ở Hoa Kỳ cho đến lúc về hưu trí vào tháng 7 năm 2011, Gs Mai Thanh Truyết vẫn tiếp tục giảng dạy và hoạt động trong lãnh vực chuyên môn của mình với các chức vụ Giám đốc Phòng thí nghiệm, Giám đốc Xử lý Phế thải, Giám đốc Kiểm soát An toàn và Phẩm Chất... Ngoài ra, Ông còn là Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Hội Khoa học & Kỹ thuật Việt Nam tại Hoa kỳ (VASTS).
maithanhtruyet's blog: (http://maithanhtruyet.blogspot.com)

 

Lời mở đầu

Lời tựa

Chương 1: Ngày trở về

Chương 2: Trường Đại học Sư phạm Sài Gòn

Chương 3: Đại học Cao Đài Tây ninh

Chương 4: Anh Trường của tôi

Chương 5: Lớp LH2 của tôi

Chương 6: Bài học đầu tiên

Chương 7: Chính sách cai trị và quản lý

Chương 8: Chính sách tuyển sinh XHCN

Chương 9: Trần Thanh Đạm

Chương 10: Liêm sĩ của Người Thầy Giáo

Chương 11: Con đường đi đến Ban Khoa học và Kỹ thuật Thành phố

...........................

Phụ lục

 

        ________________________