banner

 

 

Sau 15 năm hoạt động (2008-2023), website Ái hữu Đại học Sư Phạm Sài gòn tạm ngưng việc đăng thêm bài vở và tin tức.

Độc giả muốn lưu giữ bài viết và hình ảnh để làm tư liệu, xin vui lòng truy cập vào các tiết mục đã đăng trên trang web để download.

Xin chân thành cảm tạ sự hợp tác của tất cả các tác giả và độc giả đã dành cho trang web.

20.07.2023
Admin Website Ái hữu Đại học Sư phạm Sàigòn

Từ Sàigòn tới thành phố Hồ Chí Minh

nhấn vào để coi rõ hơn
Giáo sư Lâm Thanh Liêm tốt nghiệp Tiến sĩ tại Đại học Sorbonne, Paris. Trước 1975, ông là Giáo sư Trưởng ban Địa lý trường Đại học Văn Khoa Sàigòn, nguyên Tổng thư ký Viện Đại học Saigon. Ông đã giảng dạy tại Viện Đại học Vạn Hạnh, Viện Đại học Đà Lạt, Viện Đại học Minh Đức, Viện Đại học Huế, Viện Đại học Cần Thơ và trường Đại học Sư Phạm Sàigòn.
Sau 30/4/75, ông bị cưỡng bách "học tập cải tạo" trong thời gian 3 năm (1975-1977). Sau đó ông làm việc trong ngành nông nghiệp cho tới năm 1979 thì sang Pháp đoàn tụ với gia đình.
Ông về hưu trú sau một thời gian làm Chuyên gia khảo cứu (chercheur) của Trung tâm Quốc gia Khảo cứu Khoa học Pháp (CNRS) và Giảng sư của Đại học Sorbonne Paris IV.

                                          

                                   

                        Mục lục


- Mở đầu:

Tình hình thủ đô Sàigòn sau ngày chế độ V.N.C.H. bị sụp đổ

- Phần thứ nhất:

I- Sơ lược lịch sử
II- Phong cảnh và vị trí địa lý thành phố Hồ Chí Minh

- Phần thứ hai:

Các giai đoạn tăng trưởng hình thái của thành phố Hồ Chí Minh
I- Bốn giai đoạn chánh tăng trưởng của Tp Hồ Chí Minh
II- Đặc tính và vai trò của Tp Hồ Chí Minh

- Phần thứ ba:

Nghiên cứu dân số thành phố Hồ Chí Minh
I- Sự biến chuyển dân số
II- Thành phần dân số
III- Nghiên cứu cơ cấu xã hội nghề nghiệp của dân hoạt động

Phần thứ tư:

Chính sách cải tạo kinh tế thành phố Hồ Chí Minh
I- Đánh "tư bản" bóc lột nhân dân
II- Những hậu quả của chính sách cải tạo kinh tế

III- Tân chính sách cải tạo kinh tế từ năm 1980 đến năm 1985

- Phần thứ năm:

Các vấn đề khó khăn của thành phố Hồ chí Minh
I- Nạn áp lực nhân mãn
II- Nạn thất nghiệp lan tràn
III- Nhân dân bất mãn, nạn thiếu niên phạm pháp và vấn đề kém an ninh
IV- Nạn dốt nát và thiếu khả năng của cán bộ cách mạng, nạn quan liêu hành chánh
và nạn tham nhũng lan tràn khắp nước
V- Giới lao động bị lâm vào tình trạng bần cùng
VI- Vấn đề người Hoa ở Chợ Lớn

- Kết luận:

Viễn ảnh của sự phát triển Tp Hồ Chí Minh

- Phụ bản:

Mục bản đồ và sơ đồ
Thư tịch