nguyễn thanh liêm

 

Bây giờ là 5g20 sáng ngày 01/3,tôi vừa dự lễ động quan với gia đình anh Liêm và tiễn anh về Phan Thiết. Tôi đến lúc 4g20 thì gia đình đã đang làm lễ, các vị sư đang tụng kinh, ngoài cửa đã có một số bạn bè và quyến hữu. Tôi đứng nói chuyện với một anh bạn đã từng cùng học trung học với Liêm từ thời ở Phan Thiết, rồi lại cùng học ở Sài Gòn. Một vài bạn nhà giáo khác, kể cả một chị vốn từ bưng về sau 1975 dạy cùng với anh ở trường Marie Curie, ngoài ra cũng có một số học trò cũ của anh.

Những vòng hoa viếng, phần lớn là của bạn bè đại học Sư Phạm và Khoa Học Sài Gòn, của các giáo viên và học sinh trường Marie Curie,... xếp một hàng dài trên đường trước nhà.

Lúc 4g40 thì bắt đầu động quan. Mọi người đều đứng kính cẩn chắp tay, trong tiếng tụng kinh "A Di Đà" đều đều của các nhà sư và của gia đình.

Trong những năm trước đây, thường trước tết, bao giờ anh cũng về Phan Thiết để tảo mộ. Tết năm nay, bị bệnh, anh không thể. Bây giờ, anh mới về, và anh sẽ ở lại đó, không quay lại ngôi nhà của gia đình anh ở Sài Gòn nữa, sẽ chẳng bao giờ còn có mặt cùng chúng tôi trong các buổi họp bạn bè cuối tháng.

Khi chiếc xe tang chở anh chuyển bánh, chuyến xe cuối cùng đưa anh từ Sài Gòn về Phan Thiết, tôi dơ tay lên chào anh, như ngày xưa mỗi lần chúng tôi chào nhau tạm biệt; nhưng lần này mắt tôi rướm lệ...

Nguyễn Trần Trác (cựu SV&GS ĐHSPSG, ban Lý Hóa, khóa 1963-1967)

chuyến xe cuối cùngchuyến xe cuối cùng

nguyêễn thanh liêmnguyễn thanh Liêm

nguyễn thanh liêmnguyễn thanh liêm

nguyễn thanh liêm