SV ĐHSP Sàigòn đi Qui nhơn năm 1965

 
Nguyễn Thanh Liêm (ban Lý Hóa, khóa 1963-1967)

Xin chuyển lên trang web ĐHSP Sàigòn tấm hình nầy để các Thầy Cô thuộc độ tuổi U.70 có còn nhận ra những cựu sinh viên nào vào khoảng thời gian 1965 đã đi xây 4 phòng học ở một đảo nhỏ thuộc thành phố Qui Nhơn không?


 

qui nhơn 1965