Display # 
Title Author
Lẻ bạn Trần Lâm Phát
Nhớ chiều Cát lái Trần Lâm Phát
Quê tôi ngày ấy Trần Lâm Phát
Về thăm đất Mẹ Trần Lâm Phát
Nhớ Mẹ Trần Lâm Phát
Dĩ vãng Trần Lâm Phát
Em du kích Đất Đỏ Trần Lâm Phát