Tỳ bà hành cảm tác

Ta đi trong nắng hoàng hôn tươi
Em về son phấn nhạt môi cười.
Bèo mây vất vưởng phồn hoa lạnh
Còn một đêm này xin trót vui.

Trong cánh tay ta trời lãnh cung
Dư hương phong kín vị phi tần.
Tháng năm em có buồn lên mắt
Tóc xõa cho đêm dài nhớ nhung

Trăng cũ Tầm Dương, bến nào đây?
Hồn ta ý nhạc chớm vừa say.
Giao tình có động hồn thương nữ?
Lệ nhỏ cho buồn đọng ngón tay.

Áo xanh ta là Tư Mã xưa
Mà duyên bèo nước cũng ơ hờ.
Lòng ta một thoáng Trường Giang sóng
Gió nổi không chờ phút tiễn đưa.

Vũ Lưu Xuân