Ai-Cập: tranh chấp dai dẳng
giữa nhóm Huynh Đệ Hồi Giáo với các nhóm thế tục

Nhữ Đình Hùng

Quốc hội Ai Cập , bị giải-tán theo một quyết-định của tư-pháp ngày 15.06 và được tái lập bằng một sắc-lệnh của tân tổng-thống Morsi, đã họp phiên đầu tiên vào ngày thứ ba 10.07. Phiên họp chỉ kéo dài 15 phút, sau đó bế mạc vì Tối Cao Pháp Viện ra lệnh ngưng  áp dụng sắc lệnh của tổng thống. Nội vụ được chuyển sang toà phá án để chờ quyết định.Trong khi đó, đã có những cuộc xuống đường của những người 'thế tục' và những người theo nhóm huynh đệ hồi giáo.  
Tối Cao Pháp Viện  của Ai Cập đã ra lệnh, trong ngày thứ ba 10.07 đình hoãn sắc lệnh của tổng thống về việc tái lập quốc hội và phải thi hành quyết định đã có trước đó về việc giải tán quốc hội. Trong ngày thứ ba, Quốc Hội đã nhóm họp nhưng phiên họp chỉ kéo dài 15 phút rồi bế mạc , thời gian đủ để phê chuẩn việc gởi phán quyết của Tối Cao Pháp Viện sang Toà Phá Án. Chỉ có nhóm dân biểu theo Huynh đệ hồi giáo đến họp, các dân biểu khác trong số có những dân biểu tự do, coi sắc lệnh của tổng thống Morsi là bất hợp hiến, đã không tham dự.

aicap
Quốc Hội nhóm họp dưới sự triệu tập của Mohammed Morsi  ngày 10.07.2012

Trong lúc chưa có quốc hội, hội đồng tối cao quân lực (CSFA) nắm quyền lập pháp.
Cuộc bầu cử lập pháp dự trù trong hai tháng tới. Trong khi đó, Ai Cập chưa có một tân hiến pháp, thẩm quyền tổng thống bị giới hạn..Trong khi chờ đợi Ai Cập ra khỏi cuộc khủng hoảng về định chế, hằng ngàn người đã xuống đường tại quãng trường Tahrir để ủng hộ tổng thống Morsi và chống lại quân đội và cùng lúc đó,tại đài tưởng niệm chiến sĩ vô danh để hoan nghênh quyết-định của tối Cao Pháp Viện, với các người 'thế tục'.  Nhóm huynh đệ hồi giáo muốn kiểm soát tất cả, kể cả tư pháp lẫn truyền thông!

aicap
Hai vị  tướng Hội Đồng Tối Cao Quân Lực họp báo tại  Le Caire.

Đối với phe huynh đệ hồi giáo,những người thế tục muốn ngăn cản việc thi hành ý chí của nhân dân, thông qua hệ thống pháp-lý và truyền thông hư hỏng. Nếu như phe huynh đệ hồi giáo gởi quyết định của tối cao pháp viện sang toà phá án, họ không phải chỉ tìm một cuộc chiến pháp lý. Trong ngày thứ ba,các người thuộc nhóm huynh đệ hồi giáo đã tấn công nhiều người 'thế tục' ngay trước Hội Đồng Nhà Nước.!
Theo nhật báo 'Al-Arham' của Ai-Cập,một cuộc 'chiến-tranh lạnh' đang xảy ra giữa nhóm huynh đệ hồi giáo và phe quân-đội.  "Các Huynh đệ không hài lòng với vai trò tượng trưng và phe quân-đội chẳng bao giờ dành sự tin tưởng hoàn toàn của họ cho phe hồi giáo". Nếu như giữa phe huynh đệ hồi giáo và phe quân đội đã có thể tẩy sạch các tranh chấp sau khi ông Moubarak bị lật đổ,  'tuần trăng mật' giờ đây đã chấm dứt, sự thoả thuận bề ngoài đã mất, mở đầu một thời kỳ tranh-đấu chánh-trị nhằm tạo ra việc luân-hoán.

Quân đội đã cho thấy họ quyết định giữ vai trò chính trong sinh hoạt chánh-trị ở Ai Cập, đã không ngần ngại trong việc giải tán quốc hội và tự dành quyền lập pháp, ban hành tuyên cáo hiến pháp bổ túc nhằm giới hạn quyền của tổng thống. Rõ ràng là quân đội có mọi quyền hạn và phe huynh đệ không ở trong vị thế ngang hàng với quân đội.Trước các việc làm của quân đội, không một chánh đảng nào phản đối. Nhóm huynh đệ hồi giáo luôn luôn tìm cách thích ứng với tình trạng nhưng quyết định tái lập Quốc Hội bị Hội đồng Tối Cao Quân Lực cho thấy nhóm huynh đệ cũng luôn luôn tìm cách phản công để dành thắng lợi. Hiện nay, huynh đệ hồi giáo đang tìm đường lối khác hơn là dựa vào 'quần chúng cách mạng', có thể trên con đường 'phải tôn trọng dân quyền' và đồng thời tránh đụng chạm trực tiếp với quân đội.
Do đó,trong ngày thứ tư 11.07, tổng thống Morsi đã tuyên bố tôn trọng quyết định cuả Tối Cao Pháp Viện đã cho đình chỉ hiệu lực sắc lệnh của tổng thống Morsi cho tái lập Quốc Hội : "Ngay như khi phán quyết của Tối Cao Pháp Viện ngày hôm qua đã ngăn cản  Quốc Hội đảm trách trách nhiệm của họ, chúng ta chấp nhận điều này vì chúng ta là một Nhà Nước pháp-trị...Sẽ có những tham khảo với các lực lượng chánh trị,các định chế và hội-đồng tối-cao quân-lực nhắm việc các giới thẩm quyền có thể ra khỏi cuộc khủng hoảng theo đường lối hợp pháp'.
Như vậy,trong những ngày tới, cuộc tranh chấp giữa quyền hành pháp (ông Morsi và nhóm huynh đệ hồi giáo) và quân đội sẽ diễn ra ở toà án, điều giúp ông Morsi  'xoá sạch' các cam kết với quân đội vì những cam kết này không có một hiệu lực pháp lý. Phản ứng của quân-đội là điều phải chờ xem.

Nhữ Đình Hùng/tin tổng hợp/14.07.2012

Tham Khảo:
-http://www.lanouvelleexpression.info/globe/8508-egypte-jusquou-ira-mohamed-
morsi-face-a-larmee--.html
-http://www.lepoint.fr/monde/l-egypte-vit-sa-revolution-de-palais-11-07-2012-1484259_24.php
-http://www.lepoint.fr/monde/egypte-mohamed-morsi-dit-respecter-l-annulation-

du-decret-presidentiel-12-07-2012-1484420_24.php
-http://www.lesechos.fr/economie-politique/presse-etrangere/0202167217825-egypte-
lutte-sans-fin-entre-armee-et-islamistes-343293.php
-http://www.liberation.fr/monde/2012/07/11/en-egypte-les-institutions-dans-le-flou_832608
-http://www.pressafrik.com/Egypte-disensions-persistantes-entre-partisans-des-
Freres-musulmans-et-laiques_a85785.html
-http://geotribune.com/3774-egypte-la-crise-institutionnelle-continue.html