Giáo Sư Đàm Trung Pháp (BA, MS, PhD) chuyên về ngữ học (linguistics) và phương pháp huấn luyện ESL (ESL instruction methodology) đã dạy đại học hơn 40 năm tại Việt Nam và Hoa Kỳ. Nay về hưu, ông hiện là Chủ biên cho Tập San Việt Học <viethocjournal.com> của Viện Việt Học tại Little Saigon, Nam California từ năm 2018.
Quá trình phục vụ giáo dục theo thứ tự thời gian của Giáo sư Đàm Trung Pháp:
• 1971 đến 1975 – Giám đốc Trung tâm Sinh ngữ và Giảng sư ngữ học Anh, Đại Học Sư Phạm Saigon.
• 1976 đến 1980 – Lecturer, Department of English, San Antonio College, Texas.
• 1981 đến 1997 – Director, Department of World languages, Dallas Independent School District, Texas.
• 1998 đến 2003 – Associate professor of linguistics, Texas Woman’s University.
• 2004 đến 2012 – Professor of linguistics, Texas Woman’s University.
Tác phẩm giáo khoa đại học do Giáo sư Đàm Trung Pháp soạn thảo hoặc chủ biên:
• 1981 – A Contrastive Approach for Teaching English to Indochinese Students (Intercultural Research Association, San Antonio, Texas).
• 2006 – Cultural and Linguistic Issues for English Learners (Editor, Federation of North Texas Universities, Denton).
• 2007 – Intercultural Understanding (Editor, Federation of North Texas Universities, Denton).
• 2008 – Current Issues and Best Practices in ESL Education (Editor, Federation of North Texas Universities, Denton).
• 2009 – Understanding the English Language Learner (Editor, Federation of North Texas Universities, Denton).
• 2010 – Teaching English Learners: An International Perspective (Editor, Federation of North Texas Universities, Denton).
• 2011 – Linguistic and Cultural Considerations for English Learners (Editor, Federation of North Texas Universities, Denton).

 

Display # 
Title Author
Tác phẩm đầu tay lẫy lừng của Johann Wolfgang Goethe Written by Đàm Trung Pháp
Một thoáng thi ca trữ tình Đức ngữ Written by Đàm Trung Pháp
Một thoáng thi ca trữ tình Tây Ban Nha ngữ Written by Đàm Trung Pháp
Đọc "Thơ xuân đất khách" của Thanh Nam Written by Đàm Trung Pháp
Tục ngữ Việt Nam và tục ngữ thế giới: Những nét tương đồng thú vị Written by Đàm Trung Pháp
Trở lại nghề nghiệp cũ nơi đất tạm dung mới Written by Đàm Trung Pháp
Ngôn từ lễ độ Written by Đàm Trung Pháp
Về bài thơ "Tây tiến" của Quang Dũng Written by Đàm Trung Pháp
Thậm xưng trong thi ca Việt Nam và Thế giới Written by Đàm Trung Pháp
Lời lời châu ngọc hàng hàng gấm thêu Written by Đàm Trung Pháp
Chinh phụ ngâm diễn nôm, một dịch phẩm thần kỳ Written by Đàm Trung Pháp
Niềm riêng nghiệt ngã trong thơ Đinh Hùng Written by Đàm Trung Pháp
Vài nét "rất Việt" trong ngữ pháp tiếng nói chúng ta Written by Đàm Trung Pháp
Người Anh "ngao ngán", người Việt "chào thua" Written by Đàm Trung Pháp
Hương vị thi ca Written by Đàm Trung Pháp
Vịnh tranh gà lợn - Vũ Hoàng Chương Written by Đàm Trung Pháp
Vietnamese proverbs and their world counterparts Written by Đàm Trung Pháp
Một kinh nghiệm trau dồi sinh ngữ tuyệt vời Written by Đàm Trung Pháp
Lý Bạch trong tâm tư Âu Mỹ Written by Đàm Trung Pháp
Thề non nước Written by Đàm Trung Pháp