trankhanhTrần Khánh tên thật là Trần Văn Quyện, sinh ra và lớn lên ở Mỹ Tho. Định cư ở Pháp từ năm 1975.

Tác phẩm: - Bài học lịch sử
- Nhìn về Quê hương đất Tổ

 

 

 

  Bài học lịch sử

baihoclichsu

baihoclichsu

 

 

 


"Nhìn về Quê hương đất Tổ" (xuất bản năm 2012) là tuyển tập những bài viết gồm nhiều thể loại của Trần Khánh, được viết ra trong cảnh xa xứ nhớ về quê hương đất nước. Những bài nầy đã đăng trên các báo và tạp chí Việt Nam xuất bản tại Pháp và nhiều nước khác suốt hơn hai mươi năm qua... (Trích "Lời nói đầu")

Nhìn về Quê hương đất Tổ

nhin ve que huong dat to