Display # 
Title Author
Cuối năm yêu đời Chân Diện Mục
Bóng người xa xăm Chân Diện Mục
Nhìn hoài một cõi Chân Diện Mục
Em đi dưới tiếng nhạc đời Chân Diện Mục
Còn giữ lại Chân Diện Mục
Người bạn thân thiết nhất Chân Diện Mục
Lập ngôn Chân Diện Mục
Lan đẹp và cúc thơm Chân Diện Mục
Diên Hồng Chân Diện Mục
Bên gốc me Chân Diện Mục
Sông núi chờ ai Chân Diện Mục
Tình buồn cuối năm Chân Diện Mục
Tiếng ly trà đêm Chân Diện Mục
Như sương khói Chân Diện Mục
Cầu an Chân Diện Mục
Tôi sẽ đi thăm Chân Diện Mục
Mưa ngâu Chân Diện Mục
Mèo mới Chân Diện Mục
Kể chuyện Quê nhà Chân Diện Mục